Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.17.2022 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE W RAMACH ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 25-05-2022 12:38:00
Placing offers : 22-06-2022 09:00:00
Offers opening : 22-06-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (17) - podpisany.pdf pdf 2776.75 2022-05-25 12:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.38 2022-05-25 12:38:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ - podpisany.pdf pdf 1134.04 2022-06-03 10:13:50 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (termin).pdf pdf 39.25 2022-06-03 10:13:59 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - podpisany.pdf pdf 1263.38 2022-06-07 14:07:48 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ 2 - podpisany.pdf pdf 1141.56 2022-06-07 14:08:13 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ (07.06.2022) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 82906.24 2022-06-07 14:08:17 Proceeding
załączniki do SWZ - edytowalne (zaktualizowane).doc doc 2297.5 2022-06-07 14:08:59 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr2) -termin wykonania +OPZ.pdf pdf 35.4 2022-06-07 14:11:39 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (zmiana terminu nr 2).pdf pdf 39.27 2022-06-10 11:44:39 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ 3 - podpisany.pdf pdf 1124.61 2022-06-10 11:44:43 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - podpisany.pdf pdf 983.24 2022-06-22 10:04:39 Public message
Inormacja o wyborze - podpisany.pdf pdf 991.62 2022-06-30 13:06:07 Public message

Announcements

2022-06-30 13:06 Beata Kozikowska Informacja o wyborze oferty.

Inormacja o wyborze [...].pdf

2022-06-22 10:04 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-22 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 793