Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.26.2022.AW Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej

Deadlines:
Published : 24-05-2022 16:19:00
Placing offers : 08-06-2022 12:00:00
Offers opening : 08-06-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP_26.pdf pdf 126.21 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zmianie_BZP_26.pdf pdf 34.71 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
SWZ_26.pdf pdf 324.92 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.docx docx 24.82 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.docx docx 23.69 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.docx docx 16.34 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_robot.docx docx 47.32 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob.docx docx 14.96 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.docx docx 17.24 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.docx docx 20.45 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzor_umowy.pdf pdf 310.39 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_9_Dokumentacja_na_zgłoszenie.zip zip 9666.16 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_10_Projekt_techniczny.zip zip 6018.57 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_11_Projekt_SOR.zip zip 1511.2 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_12_Zaświadczenie.pdf pdf 417.28 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_13_Specyfikacje_techniczne.zip zip 9138.11 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Załacznik_14_Przedmiar_robót.pdf pdf 708.11 2022-05-24 16:19:00 Proceeding
Środki_finansowe_26.pdf pdf 41.84 2022-06-08 10:11:50 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_26.pdf pdf 71.82 2022-06-08 12:29:31 Public message
Ogłoszenie_wynik_26.pdf pdf 68.84 2022-06-22 14:58:14 Public message

Announcements

2022-06-22 14:58 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_wynik_26. [...].pdf

2022-06-08 12:29 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2022-06-08 10:11 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_26. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484