Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.40.2022 Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 24-05-2022 12:15:00
Placing offers : 08-06-2022 09:00:00
Offers opening : 08-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część 1 - dokumentacja.zip zip 3126.68 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
Część 2 - dokumentacja.zip zip 7886.37 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 150.17 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
SWZ-40.docx docx 680.26 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
SWZ-40.pdf pdf 2194.54 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 13794.86 2022-05-24 12:15:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 531.9 2022-06-01 13:08:40 Public message
wyjaśnienie_SWZ.pdf pdf 88.21 2022-06-01 13:08:40 Public message
informacja.docx docx 624.17 2022-06-08 14:09:16 Public message
informacja.pdf pdf 93.61 2022-06-08 14:09:16 Public message
unieważnienie-cz.2.docx docx 621.96 2022-06-10 10:28:23 Public message
unieważnienie-cz.2.pdf pdf 59.53 2022-06-10 10:28:23 Public message
wybór.oferty cz. 1 — platforma.docx docx 579.77 2022-06-17 08:33:24 Public message
wybór_oferty cz. 1-platforma.pdf pdf 95.48 2022-06-17 08:33:24 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 87.57 2022-06-23 14:27:56 Public message

Announcements

2022-06-23 14:27 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-06-17 08:33 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty na wykonanie części 1.

wybór.oferty cz. 1 — [...].docx

wybór_oferty cz. 1-p [...].pdf

2022-06-10 10:28 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu części 2: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk – rejon 2.

unieważnienie-cz.2.d [...].docx

unieważnienie-cz.2.p [...].pdf

2022-06-08 14:09 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-06-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - rejon 1 - 128.000 zł brutto
część 2: Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk - rejon 2 - 125.000 zł brutto
2022-06-01 13:08 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjaśnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630