Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.52.2022 Modernizacja dróg wewnętrznych w Składnicy w Leśmierzu

Deadlines:
Published : 23-05-2022 14:51:00
Placing offers : 13-06-2022 13:00:00
Offers opening : 13-06-2022 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
SWZ_52.2022.docx docx 115.73 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
Projekt budowlany.zip zip 6093.32 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
Projekt organizacji ruchu.zip zip 1974.11 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy.zip zip 13111.03 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - PPU.zip zip 108.9 2022-05-23 14:51:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 07.06.2022.pdf pdf 174.25 2022-06-07 15:06:57 Public message
Projekt budowlany.zip zip 7994.8 2022-06-07 15:06:57 Public message
Projekt organizacji ruchu.zip zip 1974.11 2022-06-07 15:06:57 Public message
Projekt Wykonawczy.zip zip 15788.12 2022-06-07 15:06:57 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.07 2022-06-07 15:07:20 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.06.2022.pdf pdf 189.14 2022-06-08 13:29:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert BZzp.261.52.2022.pdf pdf 157.19 2022-06-14 15:39:28 Public message
Informacja o wyborze oferty BZzp.261.52.2022.pdf pdf 197.52 2022-06-21 13:16:44 Public message

Announcements

2022-06-21 13:16 Maciej JANKOWSKI Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-14 15:39 Zamówienia PUBLICZNE Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-13 13:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 580 900,00 zł brutto.
2022-06-08 13:29 Maciej JANKOWSKI Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 08.06.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-06-07 15:07 Maciej JANKOWSKI Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-07 15:06 Maciej JANKOWSKI Zmiana treści SWZ z dnia 07.06.2022 r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Projekt budowlany.zi [...].zip

Projekt organizacji [...].zip

Projekt Wykonawczy.z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 591