Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A.272.3.2022 DOSTAWA TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022

Deadlines:
Published : 20-05-2022 14:04:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
A.272.3.2022_ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 275.54 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_SWZ_p.pdf pdf 377.13 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_zał_1a_formularz_ofertowy.doc doc 86.5 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_zał_1b_formularz_asortymentowo_ilościowo_cenowy.xlsx xlsx 55.65 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_zał_2_oświadczenie_wykluczenia_wykonawcy.docx docx 15.11 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_zał_3_ wykaz podstaw wykluczenia.pdf pdf 126.99 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022_zał_4_wzor_umowy.pdf pdf 274.67 2022-05-20 14:04:00 Proceeding
A.272.3.2022- pytania i odpowiedzi cz.1_p.pdf pdf 213.85 2022-05-24 14:12:04 Public message
A.272.3.2022_SWZ_modyfikacja_pismo_cz.1_p.pdf pdf 261.09 2022-05-24 14:13:33 Public message
A.272.3.2022_zał_1b_formularz_asortymentowo_ilościowo_cenowy_MODYFIKACJA_cz.1.xlsx xlsx 57.62 2022-05-24 14:13:33 Public message
A.272.3.2022- pytania i odpowiedzi cz.2_p.pdf pdf 304.13 2022-05-25 14:31:02 Public message
A.272.3.2022_SWZ_modyfikacja_pismo_cz.2_p.pdf pdf 274.96 2022-05-25 14:31:02 Public message
A.272.3.2022_zał_1b_formularz_asortymentowo_ilościowo_cenowy_MODYFIKACJA_cz.2.xlsx xlsx 57.62 2022-05-25 14:31:02 Public message
A.272.3.2022- pytania i odpowiedzi cz.3_p.pdf pdf 260.46 2022-05-26 11:38:47 Public message
A.272.3.2022_Protokół_z_otwarcia_ofert_p.pdf pdf 184.93 2022-05-30 11:12:01 Public message
A.272.3.2022_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_p.pdf pdf 352.53 2022-06-15 14:35:55 Public message
A.272.3.2022_Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej_p.pdf pdf 217.62 2022-06-21 14:48:10 Public message
A.272.3.2022_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.15_P.pdf pdf 203.21 2022-06-22 14:02:00 Public message
A.272.3.2022_Kwota, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ.pdf pdf 97.63 2022-05-30 08:00:00 Public message

Announcements

2022-06-22 14:01 Anna Matecka Dzień dobry, w załączeniu przesyłam zawiadomienie o WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 15. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA: „DOSTAWĘ TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022”
z poważaniem, Anna Matecka

A.272.3.2022_Zawiado [...].pdf

2022-06-21 14:48 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W CZĘŚCI 15. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:
„DOSTAWĘ TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022”
z poważaniem,
Anna Matecka

A.272.3.2022_Zawiado [...].pdf

2022-06-15 14:35 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O UNIEWAŻNIENIU TEGO POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY W CZĘŚCIACH W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA:„DOSTAWA TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022”
z poważaniem,
Anna Matecka

A.272.3.2022_Zawiado [...].pdf

2022-05-30 11:12 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu przekazuję protokół z otwarcia ofert

A.272.3.2022_Protokó [...].pdf

2022-05-30 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia A.272.3.2022 znajduje się w załączeniu.

A.272.3.2022_Kwota, [...].pdf

2022-05-26 11:38 Anna Matecka Dzień dobry, W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania cz.3, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem
Anna Matecka

A.272.3.2022- pytani [...].pdf

2022-05-25 14:31 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania cz.2, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Wraz z odpowiedziami przekazuję zmodyfikowany załącznik.
Z poważaniem
Anna Matecka

A.272.3.2022- pytani [...].pdf

A.272.3.2022_SWZ_mod [...].pdf

A.272.3.2022_zał_1b_ [...].xlsx

2022-05-24 14:13 Anna Matecka Dzień dobry,
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania cz.1 Zamawiający przekazuje informację o modyfikacji SWZ oraz zmodyfikowany załącznik 1b.
Z poważaniem,
Anna Matecka

A.272.3.2022_SWZ_mod [...].pdf

A.272.3.2022_zał_1b_ [...].xlsx

2022-05-24 14:12 Anna Matecka Dzień dobry,
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Zamawiający w załączeniu przekazuje te pytania wraz z odpowiedziami.
Z poważaniem,
Anna Matecka

A.272.3.2022- pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711