Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.18.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg, z podziałem na części

Deadlines:
Published : 20-05-2022 12:25:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.31 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 411.39 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Zał. A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 1 Niegolewo.pdf pdf 208.44 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Zał. B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 2 Śliwno.pdf pdf 205.5 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Zał. C - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - część 3 Trzcianka.pdf pdf 207.58 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 1.1 - formularz ofertowy — część 1.docx docx 37.43 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 1.2 - formularz ofertowy — część 2.docx docx 37.53 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 1.3 - formularz ofertowy - częśc 3.docx docx 37.39 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 20.27 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 45.5 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 4 - wykaz osób.doc doc 49.5 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Mapa poglądowa - Niegolewo.pdf pdf 63.41 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Mapa poglądowa - Śliwno.pdf pdf 63.81 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Mapa poglądowa -Trzcianka.pdf pdf 62.92 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
zał. nr 5 - istotne postanowienia umowy (projekt umowy).pdf pdf 224.89 2022-05-20 12:25:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 247.64 2022-05-31 11:36:11 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 79.18 2022-05-31 12:55:17 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 86.43 2022-05-30 09:00:00 Public message

Announcements

2022-05-31 12:55 Ewa Jaroch Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-31 11:36 Ewa Jaroch Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316