Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/S/22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI - W REJONIE DZIAŁANIA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO - 2

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-05-2022 13:56:00
Placing offers : 26-05-2022 09:30:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 367.18 2022-05-17 13:56:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.docx docx 345.24 2022-05-17 13:56:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 36.99 2022-05-26 14:31:49 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 105.58 2022-05-31 14:35:40 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania.docx docx 28.23 2022-05-31 14:35:40 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania - 2.docx docx 26.88 2022-06-10 14:10:35 Public message

Announcements

2022-06-10 14:10 Urszula Stepaniuk Informacja o unieważnieniu postępowania (zad. 11, 15, 17, 18)

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2022-05-31 14:35 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zad. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 18) oraz o unieważnieniu postępowania (zad. 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16)

Inf. o wyborze najko [...].docx

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2022-05-26 14:31 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-05-26 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 317.709,40 zł brutto, z tego na poszczególne zadania częściowe:
Zadanie nr 1 - 7.748,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 8.378,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 13.638,00 zł brutto,
Zadanie nr 4 - 27.080,00 zł brutto,
Zadanie nr 5 - 4.352,00 zł brutto,
Zadanie nr 6 - 7.386,00 zł brutto,
Zadanie nr 7 - 12.892,00 zł brutto,
Zadanie nr 8 - 21.554,00 zł brutto,
Zadanie nr 9 - 7.614,00 zł brutto,
Zadanie nr 10 - 34.300,00 zł brutto,
Zadanie nr 11 - 27.448,00 zł brutto,
Zadanie nr 12 - 25.384,20 zł brutto,
Zadanie nr 13 - 19.989,20 zł brutto,
Zadanie nr 14 - 19.989,20 zł brutto,
Zadanie nr 15 - 19.989,20 zł brutto,
Zadanie nr 16 - 19.989,20 zł brutto,
Zadanie nr 17 - 19.989,20 zł brutto,
Zadanie nr 18 - 19.989,20 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 692