Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i dostawa mebli biurowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Tucholi i Sądu Rejonowego w Żninie.

Deadlines:
Published : 10-05-2022 13:01:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Wykonanie i dostawa  mebli biurowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Tucholi i Sądu Rejonowego w Żninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:  nr 1 do 5 oraz dołączone wizualizacje.

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem dokonania uzgodnień m.in. kolorystyki z użytkownikami mebli. Termin wizji lokalnej wyznacza się w dniach od 16 do 18 maja 2022 roku, godzinę należy uzgodnić telefonicznie pod nr 52 32 53 185 lub 285.

Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że sąd nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, wniesienia i ustawienia mebli.

Gwarancja na wykonane meble 24 m-ce.

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2022r.


Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez sądy prawidłowo wystawionej faktury.

Wykonawca wystawi odrębne faktury dla poszczególnych sadów, zgodnie z poniższymi danymi oraz dostarczy je do płatników:

a) Nabywca/Płatnik: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-905

b) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Mogilnie,
ul. Sądowa 21,

c) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola,

d) Nabywca: Sąd Okręgowy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, NIP-953-11-00-905, Płatnik: Sąd Rejonowy w Żninie, ul. Plac Wolności 17, 88-400 Żnin.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 32-53-185 lub 285 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1.Opis przedmiotu zamówienia SO Bydgoszcz Pokój sędziego.pdf pdf 263.24 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Załacznik nr 2.Opis przedmiotu zamówienia SO Bydgoszcz Sekretariat.pdf pdf 297.29 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Załacznik nr 3.Opis przedmiotu zamówienia SR Mogilno.pdf pdf 315.45 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4.Opis przedmiotu zamówienia SR Tuchola.pdf pdf 235.81 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5.Opis przedmiotu zamówienia SR Żnin.pdf pdf 151.5 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Wizualizacja SO Bydgoszcz - gabinet sędziego.zip zip 194.6 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Wizualizacja SO Bydgoszcz - sekretariat.zip zip 374.27 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Wizualizacja SR Mogilno.zip zip 366.05 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Wizualizacja SR Tuchola.zip zip 634.59 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
Wizualizacja SR Żnin.zip zip 467.87 2022-05-10 13:01:00 Proceeding
wzór umowy 2022.pdf pdf 108.25 2022-05-10 13:01:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sąd Okęgowy w Bydoszczy Załącznik nr 1 i 2 1 service Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
2 Sąd Rejonowy w Mogilnie Załącznik nr 3 1 service - (0)
3 Sąd Rejonowy w Tucholi Załącznik nr 4 1 service - (0)
4 Sąd Rejonowy w Żninie Załącznik nr 5 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 czerwca 2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wizja lokalna - Potwierdzenie wzięcia udziału w wizji lokalnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 328