Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 35/WPL/6WOG/2022 Usługi transportowe w zakresie przewozu osób realizowane na rzecz 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce oraz na potrzeby jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

Kamila Wnuk-Lipińska
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 06-05-2022 14:43:00
Placing offers : 17-05-2022 08:55:00
Offers opening : 17-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
35_WPL_SWZ.docx docx 113.55 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
35_WPL_SWZ.pdf pdf 9921.13 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.54 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_1_SWZ_formularz_ofertowy.docx docx 29.53 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_2_SWZ_formularz_cenowy.xlsx xlsx 13.45 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_3_SWZ_oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczeniu.docx docx 21.2 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_4_SWZ_opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 33.77 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_5_SWZ_zobowiązanie_podmiotu.docx docx 13.59 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_6_SWZ_oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 16.93 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_7_SWZ_projekt_umowy.docx docx 55.18 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_Nr_1_do umowy Cudzoziemcy.docx docx 23.33 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_Nr_2_do_umowy_wykaz_osób.docx docx 15.57 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_Nr_3_do_umowy_wykaz_pojazdów.docx docx 15.5 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
Zał_Nr_4_do_umowy_karta_przejazdu.docx docx 20.57 2022-05-06 14:43:00 Proceeding
modyfikacja_SWZ.pdf pdf 427.56 2022-05-12 13:47:35 Public message
Zał_2_SWZ_formularz_cenowy_nowy.xlsx xlsx 13.46 2022-05-12 13:47:35 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 292.59 2022-05-16 14:50:29 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 346.16 2022-05-17 12:03:37 Public message
info o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 398.76 2022-05-24 15:25:52 Public message

Announcements

2022-05-24 15:25 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

info o wyborze najko [...].pdf

2022-05-17 12:03 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-16 14:50 Kamila Wnuk-Lipińska Zamawiający w złączeniu udostępnia informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2022-05-12 13:47 Kamila Wnuk-Lipińska Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nowy obowiązujący formularz cenowy.

modyfikacja_SWZ.pdf

Zał_2_SWZ_formularz_ [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488