Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UZO/04/2022 r. „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 05-05-2022 18:26:00
Placing offers : 10-06-2022 10:00:00
Offers opening : 10-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ i wzór umowy.pdf pdf 1589.07 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 54.5 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
JEDZ - edytowalny załącznik nr 2.doc doc 192.5 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych - załącznik nr 5.docx docx 15.21 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Wykaz narzędzi - załącznik nr 4.docx docx 16.02 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie udostępnienie zasobów (jesli dotyczy).docx docx 15.66 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 66.5 2022-05-05 18:26:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 13.05.2022 r..pdf pdf 39.86 2022-05-13 09:50:20 Public message
wzór_umowy_191212.docx docx 36.56 2022-05-25 19:32:52 Public message
Wyjaśnienia z dnia 31.05.2022 r..pdf pdf 44.22 2022-05-31 10:58:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 191212.pdf pdf 31.62 2022-06-10 11:54:25 Public message
Oferta SKR.pdf pdf 1559.11 2022-06-13 10:53:17 Public message
OFerta PreZero.pdf pdf 1773.62 2022-06-13 10:53:17 Public message
Wybór PreZero.pdf pdf 50.18 2022-06-21 14:37:42 Public message

Announcements

2022-06-21 14:37 Szymon Łakota Szanowni Państwo
W załączeniu wybór Wykonawcy

Wybór PreZero.pdf

2022-06-13 10:53 Szymon Łakota Udostępnienie ofert - w załączeniu.
Wniosek Wykonawcy.

Oferta SKR.pdf

OFerta PreZero.pdf

2022-06-10 11:54 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-10 10:00 Buyer message 2.167.137,00 zł.
2022-05-31 10:58 Szymon Łakota Wyjaśnienia z dnia 31.05.2022 r.
Szanowni Państwo ponadto zmieniamy termin składania i otwarcia ofert na dzień:
- składanie ofert do dnia 10.06.2022 r. godzina 10:00
- otwarcie ofert w dniu 10.06.2022 r. godzina 10:05.

Wyjaśnienia z dnia 3 [...].pdf

2022-05-25 19:32 Szymon Łakota Wzór umowy

wzór_umowy_191212.do [...].docx

2022-05-13 09:50 Szymon Łakota Wyjaśnienia z dnia 13.05.2022 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 949