Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/79/2022 DOSTAWA TUSZY, TONERÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Magdalena Bartkiewicz
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 02-05-2022 10:58:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 02.05.2022.pdf pdf 154.47 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
SWZ D.79.2022.pdf pdf 411.64 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 306.98 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.xml xml 112.07 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 18.76 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 249 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie - Gr.kapitałowa.docx docx 20.59 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 276.12 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.doc doc 48.5 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
ZA3454~1.DOC DOC 27.44 2022-05-02 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór gwarancji.docx docx 39.38 2022-05-02 11:00:20 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 223.02 2022-05-11 13:20:40 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty po zmianie 11.05.2022.doc doc 260 2022-05-11 13:22:25 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 235.93 2022-05-11 13:22:25 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 194.38 2022-05-18 14:47:53 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 196.12 2022-05-19 15:32:09 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 197.28 2022-05-25 12:13:49 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 204.91 2022-05-25 12:13:49 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 200.93 2022-05-26 12:42:42 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 238.29 2022-05-26 12:42:42 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 140.1 2022-05-30 13:41:51 Public message

Announcements

2022-05-30 13:41 Magdalena Bartkiewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT D/79/2022

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-30 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego następujące kwoty brutto:
Zadanie nr 1: 405 000,00 zł
Zadanie nr 2: 90 000,00 zł
Zadanie nr 3: 50 000,00 zł
2022-05-26 12:42 Katarzyna Miśkurka WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-05-25 12:13 Katarzyna Miśkurka WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-05-19 15:32 Magdalena Bartkiewicz ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-05-18 14:47 Magdalena Bartkiewicz WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2022-05-11 13:22 Magdalena Bartkiewicz ZIANA TREŚCI SWZ D/79/2022

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-05-11 13:20 Magdalena Bartkiewicz WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ D/79/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2022-05-02 11:00 Magdalena Bartkiewicz ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1127