Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/D/2022 Dostawa urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących.

Deadlines:
Published : 29-04-2022 13:42:00
Placing offers : 12-05-2022 09:00:00
Offers opening : 12-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da29c9-4a82-9ec8-0772-270001f6aaee (1).pdf pdf 106.56 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
SWZ PMT_28_04_2022 (2).pdf pdf 419.35 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Projekt umowy na dostawę urządzeń medycznych 2022_28_04_2022_PŻ (1).pdf pdf 197.27 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ PMT.docx docx 29.13 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 1 Arkusz asortymentowo - cenowy - Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP (1).doc doc 52.5 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 2 Arkusz asortymentowo - cenowy - Analizator hemoglobiny (1).doc doc 45 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 3 Arkusz asortymentowo - cenowy Wagomieszarka (1).doc doc 53 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 4 Arkusz asortymentowo - cenowy - Automatyczna prasa do preparatyki krwi (1).doc doc 57.5 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy - Chłodziarka laboratoryjna (1).doc doc 45.5 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
Pakiet Nr 6 Arkusz asortymentowo - cenowy - Fotel (1).doc doc 55 2022-04-29 13:42:00 Proceeding
08da2f45-c1e3-c9af-df38-a90001c2d21f.pdf pdf 35.42 2022-05-06 12:11:11 Public message
odpowiedzi Urządzenia medyczne PMT.pdf pdf 431.1 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 1 Arkusz asortymentowo - cenowy - Urządzenie do schładzania i przechowywania FFP (1).doc doc 52.5 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 2 Arkusz asortymentowo - cenowy - Analizator hemoglobiny (1).doc doc 45 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 3 Arkusz asortymentowo - cenowy Wagomieszarka (1).doc doc 52.5 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 4 Arkusz asortymentowo - cenowy - Automatyczna prasa do preparatyki krwi (1).doc doc 57.5 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 5 Arkusz asortymentowo - cenowy - Chłodziarka laboratoryjna (1).doc doc 46.5 2022-05-09 10:36:20 Public message
Pakiet Nr 6 Arkusz asortymentowo - cenowy - Fotel (1).doc doc 57 2022-05-09 10:36:20 Public message
Wyjaśnienie 14_D (1).pdf pdf 380.92 2022-05-09 14:23:13 Public message
Część Nr 2 Sprawa 14Arkusz.docx docx 17.3 2022-05-09 14:23:13 Public message
Informacja 14_D.pdf pdf 174.22 2022-05-12 12:30:41 Public message
Unieważnienie 14_d cz. 1.pdf pdf 255.77 2022-05-18 14:59:55 Public message
Unieważnienie 14_D Cz 2 (3).pdf pdf 257.91 2022-05-27 07:44:45 Public message
wybór 14_D.pdf pdf 194.05 2022-05-27 08:02:46 Public message
streszczenie ofert 14_D.pdf pdf 182.3 2022-05-27 08:02:46 Public message

Announcements

2022-05-27 08:02 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o wyborze i zamieszcza streszczenie i porównanie ofert.

wybór 14_D.pdf

streszczenie ofert 1 [...].pdf

2022-05-27 07:44 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o unieważnieniu Części 2 w postępowaniu 14/D/2022

Unieważnienie 14_D C [...].pdf

2022-05-18 14:59 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje o unieważnieniu części 1 w postępowaniu Sprawa 14/D/2022.

Unieważnienie 14_d c [...].pdf

2022-05-12 12:30 Małgorzata Luciak Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących.

Informacja 14_D.pdf

2022-05-12 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania przeznaczy 574 779,85
2022-05-09 14:23 Małgorzata Luciak Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia.

Wyjaśnienie 14_D (1) [...].pdf

Część Nr 2 Sprawa 14 [...].docx

2022-05-09 10:36 Małgorzata Luciak Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz Arkusze asortymentowo - cenowe.

odpowiedzi Urządzeni [...].pdf

Pakiet Nr 1 Arkusz a [...].doc

Pakiet Nr 2 Arkusz a [...].doc

Pakiet Nr 3 Arkusz a [...].doc

Pakiet Nr 4 Arkusz a [...].doc

Pakiet Nr 5 Arkusz a [...].doc

Pakiet Nr 6 Arkusz a [...].doc

2022-05-06 12:11 Małgorzata Luciak Zamawiający informuje Wykonawców o zmianie terminu składania ofert.
Jednocześnie zawiadamia, że odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania zostaną zamieszczone na platformie 9 maja 2022 r.

08da2f45-c1e3-c9af-d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704