Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00140955/01 SR.272.u.03.2022.RG Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa zatok parkingowych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej przy DPS MORS”.

Deadlines:
Published : 29-04-2022 11:45:00
Placing offers : 09-05-2022 09:05:00
Offers opening : 09-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ-sig.pdf pdf 716.56 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.84 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 52.69 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 48.05 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 48.38 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 47.13 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 48.91 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
8. Projekt, przedmiar, STWiORB.pdf pdf 15066.35 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
9. Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf pdf 308.54 2022-04-29 11:45:00 Proceeding
10. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 245.25 2022-05-09 15:12:27 Public message
11a. Zawiadomienie o wyborze Platforma-sig.pdf pdf 268.14 2022-05-18 13:13:31 Public message
12. Zawiadomienie o anulowaniu wyboru-sig.pdf pdf 237.36 2022-05-18 14:24:28 Public message
13. Zawiadomienie o powtórnym wyborze Platforma-sig.pdf pdf 268.52 2022-05-18 15:21:29 Public message
11. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.55 2022-05-24 12:55:42 Public message

Announcements

2022-05-24 12:55 Roman Gaza 11. Ogłoszenie o wyniku postępowania

11. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-05-18 15:21 Roman Gaza 13. Zawiadomienie o powtórnym wyborze Platforma-sig

13. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-05-18 14:24 Roman Gaza 12. Zawiadomienie o anulowaniu wyboru-sig

12. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-05-18 13:13 Roman Gaza 11a. Zawiadomienie o wyborze Platforma-sig

11a. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-05-09 15:12 Roman Gaza 10. Informacje z otwarcia ofert

10. Informacje z otw [...].pdf

2022-05-09 09:05 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 7.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299