Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-12/22 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze

Deadlines:
Published : 28-04-2022 11:27:00
Placing offers : 12-05-2022 10:30:00
Offers opening : 12-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.pdf pdf 108.73 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
SWZ.doc doc 552.5 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 401.5 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 39 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.xls xls 32.5 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 35 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 25.77 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 37.5 2022-04-28 11:27:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert.doc doc 95.5 2022-05-06 07:55:06 Public message
zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP.pdf pdf 36.9 2022-05-06 07:55:40 Public message
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 133 2022-05-09 11:11:37 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 13.73 2022-05-12 10:31:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 40.5 2022-05-12 11:09:11 Public message
wyniki na stronę.doc doc 85.5 2022-05-19 11:36:15 Public message
wyniki na stronę.pdf pdf 357.94 2022-05-19 11:36:15 Public message

Announcements

2022-05-19 11:36 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 19.05.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki na stronę.doc

wyniki na stronę.pdf

2022-05-12 11:09 Piotr Adamaszek Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.05.2022r.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-12 10:31 Piotr Adamaszek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-05-09 11:11 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 09.05.2022r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.doc

2022-05-06 07:55 Piotr Adamaszek Zmiana ogłoszenia opublikowana w BZP

zmiana ogłoszenia op [...].pdf

2022-05-06 07:55 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 06.05.2022r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345