Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOSTAWA KOMPUTRÓW PRZENOŚNYCH I MONITORÓW DLA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Deadlines:
Published : 28-04-2022 11:38:00
Placing offers : 06-05-2022 09:00:00
Offers opening : 06-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
komputery SWZ - zał 2b parametry monitory.docx docx 25.2 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 3 ośw. wykluczenie skł. z ofertą.docx docx 20.94 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 4 grupa kapitałowa skł. na wezwanie.docx docx 16 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 2 formularz ofertowy skł. z ofertą.docx docx 22.69 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 2a parametry laptopy.docx docx 27.16 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - dokumenty razemjksh signed.pdf pdf 570.01 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 1a OPZ laptopyjksh signed.pdf pdf 291.71 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 1b OPZ monitoryjksh signed.pdf pdf 282.03 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 2a parametry laptopyjksh signed.pdf pdf 298.66 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
komputery SWZ - zał 2b parametry monitoryjksh signed.pdf pdf 288.7 2022-04-28 11:38:00 Proceeding
zapytania i odpowiedzi platforma_signed.pdf pdf 204.21 2022-05-04 12:41:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert_signed.pdf pdf 178.36 2022-05-06 11:21:46 Public message
Informacja o wyborze oferty prezes laptopy signed.pdf pdf 142.52 2022-05-27 13:37:02 Public message
Informacja o wyborze oferty prezes monitory signed.pdf pdf 154.15 2022-05-27 16:32:40 Public message

Announcements

2022-05-27 16:32 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu zawiadomienie o wyborze Wykonawcy w zakresie części II - monitory.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-27 13:37 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu zawiadomienie o wyborze Wykonawcy w zakresie części I - komputery przenośne.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-06 11:21 Jacek Kozerski Dzień dobry,
W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-06 09:00 Buyer message Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:120 000,00 PLN (brutto).
2022-05-05 14:20 Jacek Kozerski Zamawiający potwierdza, że w druku formularza ofertowego znajdują się zapisy nie dotyczące niniejszego postępowania. Nie mają one żadnego wpływu na ocenę ofert i nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dopuszcza ich pozostawienie w celu jednolitości wzoru formularza wszystkich składanych ofert.
2022-05-04 12:41 Jacek Kozerski W załączeniu odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 29.04.2022.

zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517