Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2022 „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Segment A i D przy ul. Sobieskiego w Aleksandrowie Łódzkim wraz z niezbędną infrastrukturą”

Deadlines:
Published : 22-04-2022 08:15:00
Placing offers : 16-05-2022 10:00:00
Offers opening : 16-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 144.73 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
SWZ 1.2022 podp..pdf pdf 936.05 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1,2a,2b,4,5,6 do SWZ.docx docx 36.29 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
ARCHITEKTURA.zip zip 28605.21 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
ELEKTRYKA.zip zip 20406.54 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
GEOLOGIA.zip zip 45530.65 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
KONSTRUKCJA.zip zip 69721.55 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
Kosztorysy budowlane.zip zip 4429.17 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
Kosztorysy elektryczne.zip zip 1665.64 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
Kosztorysy sanitarne.zip zip 1855.6 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
pozwo na bud Sobieskiego 1a-1d.pdf pdf 623.41 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
SANITARNE.zip zip 3220.53 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
Wizualizacje.zip zip 27198.17 2022-04-22 08:15:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 37.1 2022-05-04 17:48:55 Public message
Odpowiedzi na pytania i przesunięcie terminu.pdf pdf 84.9 2022-05-04 17:49:31 Public message
Unieważnienie postępowania 17.05.2022.pdf pdf 78.44 2022-05-17 08:10:03 Public message

Announcements

2022-05-17 08:10 Mariusz Mirowski Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-04 17:49 Mariusz Mirowski Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-04 17:48 Mariusz Mirowski Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1192