Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MAT/93/PZ/2022 DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO: SZAFA CHŁODNICZA 600-700L (PRZESZKLONA), SZAFA CHŁODNICZA 1300-1400L, SZAFA CHŁODNICZA 600-700L, ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA 500-600L

Patrycji Ziarno-Garula
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 15-04-2022 09:48:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS075-199066-pl.pdf pdf 153.75 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
2. SWZ 93.pdf pdf 389.69 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz.1).xlsx xlsx 19.48 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
4. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz.2).xlsx xlsx 19.78 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
5. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz.3).xlsx xlsx 19.75 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
6. Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (cz.4).xlsx xlsx 19.79 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
7. Załącznik nr 4 do SWZ - wzór gwarancji należytego wykonania umowy.docx docx 23.81 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
8. Załącznik nr 2 do SWZ-wzór umowy.pdf pdf 8399.78 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
9. Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 1179.59 2022-04-15 09:48:00 Proceeding
1. modyfikacja treści SWZ z art. 137 MAT 93.pdf pdf 170.81 2022-04-27 12:40:47 Public message
3. Pismo - odp na zapytanie.pdf pdf 121.32 2022-05-23 07:29:44 Public message
3. Załącznik nr 3 do SWZ-modyfikacja.pdf pdf 309.97 2022-05-23 07:29:44 Public message
3. Pismo- sprostowanie ogłoszenia MAT 93.pdf pdf 159.54 2022-05-23 07:20:49 Public message
3. sprostowanie ogłoszenia przed publikacją.pdf pdf 72.44 2022-05-23 07:20:49 Public message
3. opublikowane sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 68.98 2022-05-25 09:05:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 242.76 2022-05-26 11:41:55 Public message

Announcements

2022-05-26 11:41 Patrycji Ziarno-Garula Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 352 000,00 zł, w tym na wykonanie poszczególnych części zamówienia:
Część 1 – 69 000,00 zł
Część 2 – 128 700,00 zł
Część 3 – 89 000,00 zł
Część 4 – 65 300,00 zł
2022-05-25 09:05 Patrycji Ziarno-Garula Opublikowane sprostowanie ogłoszenia

3. opublikowane spro [...].pdf

2022-05-23 07:29 Patrycji Ziarno-Garula Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu gastronomiczno-chłodniczego: szafa chłodnicza 600-7001 (przeszklona), szafa chłodnicza 1300-1400l, szafa chłodnicza 600-700l, zamrażarka skrzyniowa 500-600l nr sprawy: MAT/93/PZ/2022.

3. Pismo - odp na za [...].pdf

3. Załącznik nr 3 do [...].pdf

2022-05-23 07:20 Patrycji Ziarno-Garula Dotyczy: sprostowania ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji oraz wprowadzenia zmian w treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: sprzętu gastronomiczno-chłodniczego: szafa chłodnicza 600-700l (przeszklona), szafa chłodnicza 1300-1400l, szafa chłodnicza 600-700l, zamrażarka skrzyniowa 500-600l nr sprawy: MAT/93/PZ/2022.

3. Pismo- sprostowan [...].pdf

3. sprostowanie ogło [...].pdf

2022-04-27 12:40 Maria SOSNA MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
Zamawiający - 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przedstawia wprowadzenie zmiany do treści SWZ.

1. modyfikacja treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1074