Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.3.8.2022 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Karolina Uszyńska
Gmina Miejska Tczew
Deadlines:
Published : 12-04-2022 12:45:00
Placing offers : 13-05-2022 09:00:00
Offers opening : 13-05-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.68 2022-04-12 12:45:00 Proceeding
2. SWZ Cyfrowa Gmina - Komputery.docx docx 875.2 2022-04-12 12:45:00 Proceeding
3. JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ.zip zip 77.35 2022-04-12 12:45:00 Proceeding
4. Zmiana treści SWZ.pdf pdf 313.32 2022-04-29 12:44:54 Public message
4. Zmiana treści SWZ.pdf.XAdES XAdES 5.52 2022-04-29 12:44:54 Public message
5. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami (1).docx docx 386.33 2022-05-04 14:18:34 Public message
5. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami (1).docx.XAdES XAdES 5.54 2022-05-04 14:18:34 Public message
6. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 330.51 2022-05-13 10:04:51 Public message
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 330.78 2022-05-30 14:14:31 Public message
7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx.XAdES XAdES 5.54 2022-05-30 14:14:31 Public message

Announcements

2022-05-30 14:14 Karolina Uszyńska 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Informacja o wybo [...].docx

7. Informacja o wybo [...].XAdES

2022-05-13 10:04 Karolina Uszyńska 6. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja z otwa [...].docx

2022-05-13 09:00 Buyer message Na niniejsze zamówienie Zamawiający zabezpieczył kwotę 708.140,00 zł brutto.
2022-05-04 14:18 Anna Mielnik 5. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

5. Pytania do SWZ wr [...].docx

5. Pytania do SWZ wr [...].XAdES

2022-04-29 12:44 Anna Mielnik 4. Zmiana treści SWZ

4. Zmiana treści SWZ [...].pdf

4. Zmiana treści SWZ [...].XAdES

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1080