Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ekranów akustycznych

Deadlines:
Published : 20-04-2022 10:57:00
Placing offers : 25-04-2022 11:00:00
Offers opening : 25-04-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ekranów akustycznych

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy oraz pozostałych załącznikach do zapytania ofertowego.

3.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

4.  Miejsce wykonania usługi - obiekt szpitala zlokalizowany przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.

5.  Termin realizacji - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.xlsx xlsx 13.65 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 2.1 - ekrany w patiach.xlsx xlsx 928.05 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 2.2 - ekrany po obwodzie.xlsx xlsx 119.68 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 425.67 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
Zdjęcia usterek część 1.zip zip 491130.08 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
Zdjęcia usterek część 2.zip zip 225161.65 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
Zdjęcia usterek część 3.zip zip 329743.82 2022-04-20 10:57:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 598912.pdf pdf 231.67 2022-04-25 11:39:19 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 598912-sig.pdf pdf 402.53 2022-04-29 10:08:59 Public message

Announcements

2022-04-29 10:08 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-25 11:39 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ekranów akustycznych W miejsce ceny netto należy podać wartość netto z pozycji "SUMA" formularza cenowego - załącznik nr 1, a wypełniony formularz cenowy dołączyć w miejscu "Kryteria i warunki formalne" - poz. nr 1 "Cena" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 328