Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.7.2022 Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Deadlines:
Published : 08-04-2022 12:15:00
Placing offers : 18-05-2022 10:00:00
Offers opening : 18-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 159.49 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
siwz z zal 1-4.pdf pdf 20453.19 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
SWZ.doc doc 1118.5 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
zal 1 do SWZ.doc doc 733.83 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
zal 2 do SWZ.doc doc 730.77 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
zal 3 do SWZ.doc doc 729.83 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do SWZ.doc doc 950 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 7 STWiOR – Branża budowlana.pdf pdf 1594.73 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 8 STWiOR - Branża sanitarna.pdf pdf 548.26 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 9 STWiOR - Branża elektryczna.pdf pdf 493.69 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
zalacznik nr 10 -Przedmiar robot -branza budowlana.pdf pdf 314.18 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 11 - Przedmiar robót - branża sanitarna, wentylacja.pdf pdf 292.44 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 12 - Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 201.43 2022-04-08 12:15:00 Proceeding
załacznik nr 5.zip zip 3445.99 2022-04-08 12:29:38 Proceeding
załacznik nr 6.zip zip 9897.85 2022-04-08 12:29:43 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 859.65 2022-04-12 12:42:09 Public message
rysunek nr P 15.pdf pdf 1044.54 2022-04-12 12:42:09 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 37.23 2022-04-12 12:42:09 Public message
zmiana treści SWZ II.pdf pdf 867.22 2022-04-29 13:04:11 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 47.28 2022-04-29 13:04:11 Public message
NOWY zal 2 do SWZ.doc doc 732.22 2022-04-29 13:04:11 Public message
NOWY zal 3 do SWZ.doc doc 730.27 2022-04-29 13:04:11 Public message
zap i odp do SWZ.pdf pdf 875.81 2022-05-05 11:17:46 Public message
koncepcja rozmieszczenia paneli.pdf pdf 158.08 2022-05-05 11:17:46 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia-III.pdf pdf 37.08 2022-05-05 11:17:46 Public message
info z otwarcia.pdf pdf 857.85 2022-05-18 11:35:12 Public message
wynik postepowania.pdf pdf 228.41 2022-06-15 11:04:01 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 66.09 2022-06-29 15:22:03 Public message

Announcements

2022-06-29 15:22 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-15 11:04 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

wynik postepowania.p [...].pdf

2022-05-18 11:35 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia.pdf

2022-05-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 746.285,94 zł brutto.
2022-05-05 11:17 Zamówienia Publiczne W załączeniu:
1. zapytania i odpowiedzi do treści SWZ - pismo wraz z załącznikiem - koncepcja rozmieszczenia paneli
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-III

zap i odp do SWZ.pdf

koncepcja rozmieszcz [...].pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-29 13:04 Zamówienia Publiczne W załączeniu zmiana treści SWZ II , nowy załącznik nr 2 do SWZ, nowy załącznik nr 3 do SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zmiana treści SWZ II [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

NOWY zal 2 do SWZ.do [...].doc

NOWY zal 3 do SWZ.do [...].doc

2022-04-29 13:01 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-12 12:42 Zamówienia Publiczne W załączeniu zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana SWZ.pdf

rysunek nr P 15.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1687