Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.9.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno - obszar wiejski, obręb 0001 - Wojciechów i 0006 - Bodzanowice

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-04-2022 08:57:00
Placing offers : 15-04-2022 10:00:00
Offers opening : 15-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt modernizacji Bodzanowice.pdf pdf 344.36 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Projekt modernizacji Wojciechow.pdf pdf 343.92 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik _nr _1 _BODZANOWICE.pdf pdf 3191.25 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 obręb Bodzanowice_v2.pdf pdf 265.43 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 obręb Wojciechów_v2.pdf pdf 263.34 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_1 _WOJCIECHOW.pdf pdf 24885.41 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
08da1861-096d-2118-4d42-7800014e206b.pdf pdf 132.4 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 345.61 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 31.35 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 30.36 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 32.48 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 172.56 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 29.39 2022-04-07 08:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz prac.docx docx 26 2022-04-11 12:39:04 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału.docx docx 33.82 2022-04-07 08:57:00 Criterion
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Aktualizacja.docx docx 38.89 2022-04-11 12:40:05 Criterion
Wyjaśnienia.pdf pdf 156.17 2022-04-13 08:21:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 76.22 2022-04-15 10:41:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 117.09 2022-04-29 11:32:14 Public message

Announcements

2022-04-29 11:32 Rafał Halski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-15 10:41 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-15 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zadanie nr 1 - 240.100,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 606.600,00 zł brutto
2022-04-13 08:21 Rafał Halski Odpowiedzi na zadane pytania

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 1 - For [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 542