Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/WOG/RB/Infrastr./22 Prace remontowe pomieszczenia Sali tradycji na I piętrze budynku biurowo-sztabowego nr 17w kompleksie wojskowym przy ul. 4 Marca 3 w Koszalinie.

Deadlines:
Published : 04-04-2022 12:26:00
Placing offers : 19-04-2022 10:00:00
Offers opening : 19-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JAWNE_4_WOG_22_Ogłoszenie o zamówieniu_Roboty budowlane.pdf pdf 2542.11 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_4_WOG_22_SWZ.pdf pdf 9033.28 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
4_22_WOG_Załaczniki do SWZ od 1-7.zip zip 152.64 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_4_WOG_22_STWiORB.pdf pdf 25000.5 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_4_WOG_22_Przedmiar robót.pdf pdf 1339.87 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_4_WOG22_Projekt umowy.pdf pdf 4921.94 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_WOG_22_Schematy tech..pdf pdf 1179.54 2022-04-04 12:26:00 Proceeding
JAWNE_4_WOG_22_Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ.pdf pdf 312.45 2022-04-11 15:08:38 Public message
JAWNE_4_WOG_22_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 420.92 2022-04-19 12:51:21 Public message
JAWNE_22042705220.pdf pdf 547.79 2022-04-27 07:11:41 Public message

Announcements

2022-04-27 07:11 Magdalena Kandut Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

JAWNE_22042705220.pd [...].pdf

2022-04-19 12:51 Magdalena Kandut Informacja z otwarcia ofert.

JAWNE_4_WOG_22_Infor [...].pdf

2022-04-19 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 201 228,75 zł. brutto.
2022-04-11 15:08 Magdalena Kandut Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ.

JAWNE_4_WOG_22_Zawia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334