Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPiOD.271.3.2022 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ciągu ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju

Zamówienia Publiczne
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
Deadlines:
Published : 30-03-2022 13:13:00
Placing offers : 08-04-2022 10:00:00
Offers opening : 08-04-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
30.03.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.43 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
30.03.2022 r. SWZ.pdf pdf 364.87 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Wzór oferty.docx docx 26.96 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.docx docx 23.27 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.67 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.docx docx 26.31 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.docx docx 26.48 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu usług.docx docx 27.67 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 216.25 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia.7z 7z 3118 2022-03-30 13:13:00 Proceeding
08.04.2022 r. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 137.39 2022-04-08 09:02:48 Public message
11.04.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 140.63 2022-04-11 10:07:25 Public message

Announcements

2022-04-11 10:07 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

11.04.2022 r. Inform [...].pdf

2022-04-08 09:02 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

08.04.2022 r. Inform [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 173