Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/2022/SIM Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej

Deadlines:
Published : 25-03-2022 09:45:00
Placing offers : 08-04-2022 12:00:00
Offers opening : 08-04-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
CHORZÓW - KONCEPCJA.zip zip 28451.35 2022-03-25 09:45:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy - Chorzów ETAP I.pdf pdf 1058.09 2022-03-25 09:45:00 Proceeding
SIM SWZ - dokumentacja wielobranżowa Chorzów ETAP I.pdf pdf 1106.88 2022-03-25 09:45:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dokumentacja wielobranżowa Chorzów ETAP I.docx docx 59.9 2022-03-25 09:45:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dokumentacja wielobranżowa Chorzów ETAP I.pdf pdf 945.49 2022-03-25 09:45:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 636.34 2022-03-25 12:13:48 Public message
SIM SWZ - dokumentacja wielobranżowa Chorzów ETAP I — zmiana 1.pdf pdf 1106.91 2022-03-25 12:13:48 Public message
dokumenty uzupełniające.zip zip 1267.32 2022-03-25 12:13:48 Public message
PSG Chorzów.pdf pdf 1381.57 2022-03-28 20:08:42 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 164.38 2022-04-04 08:49:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 552.33 2022-04-08 17:41:56 Public message
CH zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 247.64 2022-05-10 12:58:01 Public message

Announcements

2022-05-10 12:58 Michał Linek Szanowni Państwo,

dotyczy: "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej - 02/2022/SIM".

W załączeniu dokument pn. "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ZAWIADOMIENIE O OFERTACH ODRZUCONYCH - POSTĘPOWANIE NR 02/2022/SIM"

Z wyrazami szacunku

Michał Linek

CH zawiadomienie o w [...].pdf

2022-04-08 17:41 Michał Linek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-08 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 573.000,00 zł
2022-04-04 08:49 Michał Linek Pytania i odpowiedzi nr 1

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-03-28 20:08 Michał Linek dokument uzupełniający - oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci gazowej

PSG Chorzów.pdf

2022-03-25 12:13 Michał Linek Zmiana SWZ, dokumenty uzupełniające

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany SWZ.

W załączeniu znajduje się zmieniony dokument (omyłka pisarska/zmiana zaznaczona kolorem czerwonym). Zmiana SWZ jest wiążąca przy składaniu ofert.

Termin składania ofert nie zostaje zmieniony.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację o pliki edytowalne.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SIM SWZ - dokumentac [...].pdf

dokumenty uzupełniaj [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1179