Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.21.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Łęgu

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 25-03-2022 08:59:00
Placing offers : 05-04-2022 09:00:00
Offers opening : 05-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 150.39 2022-03-25 08:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 679.99 2022-03-25 08:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2148.46 2022-03-25 08:59:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 6141.58 2022-03-25 08:59:00 Proceeding
rysunek_planu_Lag_I2022-Layout1.pdf pdf 858.96 2022-03-29 11:01:59 Public message
uchw Dluga -Łąg -23-03.docx docx 52.82 2022-03-29 11:01:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-29.03..docx docx 251.26 2022-03-29 11:01:59 Public message
wyjaśnienie SWZ-29.03..pdf pdf 75.7 2022-03-29 11:01:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-30.03..docx docx 244.95 2022-03-30 08:03:48 Public message
wyjasnienie-SWZ-30.03..pdf pdf 75.69 2022-03-30 08:03:48 Public message
informacja.docx docx 223.25 2022-04-05 15:12:52 Public message
informacja.pdf pdf 76.18 2022-04-05 15:12:52 Public message
wybor_oferty — platforma.docx docx 627.44 2022-04-22 10:03:21 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 136.93 2022-04-22 10:03:21 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 76.68 2022-05-24 15:05:03 Public message

Announcements

2022-05-24 15:05 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-04-22 10:03 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor_oferty — platf [...].docx

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2022-04-05 15:12 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-04-05 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 70.000 zł brutto
2022-03-30 08:03 Wioletta Rostankowska W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ z dnia 30.03.2022 r.

wyjasnienie_SWZ-30.0 [...].docx

wyjasnienie-SWZ-30.0 [...].pdf

2022-03-29 11:01 Wioletta Rostankowska W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ z dnia29.03.2022 r. z załącznikami.

rysunek_planu_Lag_I2 [...].pdf

uchw Dluga -Łąg -23- [...].docx

wyjasnienie_SWZ-29.0 [...].docx

wyjaśnienie SWZ-29.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614