Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/22/IR Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – dokończenie robót budowlanych

Deadlines:
Published : 24-03-2022 08:33:00
Placing offers : 11-04-2022 09:00:00
Offers opening : 11-04-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.7z 7z 164680.08 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Formularz oferty.docx docx 29.04 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 31.33 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 24.22 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach.docx docx 23.09 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie o zatrudnieniu.docx docx 23.66 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 12 Wykaz robót budowlanych.docx docx 24.27 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Załącznik nr 13 Oświadczenie o Podwykonawcach.docx docx 23.95 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.87 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 168.73 2022-03-24 08:33:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.PDF PDF 29.27 2022-03-29 11:36:58 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 2.PDF PDF 213.36 2022-04-01 11:29:36 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 3.PDF PDF 203.1 2022-04-04 11:24:45 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 4.PDF PDF 331.35 2022-04-06 15:22:57 Public message
Legenda do rysunku A.03.1.jpg jpg 107.75 2022-04-06 15:25:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 250.54 2022-04-06 15:28:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 264.9 2022-04-11 10:40:12 Public message
Unieważnienie_22042022124514.PDF PDF 222.96 2022-04-22 13:14:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 1622.08 2022-05-18 12:59:32 Public message

Announcements

2022-05-18 12:59 Monika Tokarska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-27 08:10 Monika Tokarska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-22 13:14 Monika Tokarska Informacja o unieważnieniu

Unieważnienie_220420 [...].PDF

2022-04-11 10:40 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-11 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 050 097,00 złotych brutto.
2022-04-06 15:28 Monika Tokarska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-06 15:25 Monika Tokarska Legenda do rysunku A.03.1

Legenda do rysunku A [...].jpg

2022-04-06 15:22 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 4

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

2022-04-04 11:24 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 3

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

2022-04-01 11:29 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

2022-03-29 11:36 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1077