Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.22.2022 Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 21-03-2022 12:05:00
Placing offers : 06-04-2022 10:00:00
Offers opening : 06-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 178.45 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
SWZ I ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 23133.84 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
Z OZNAKOWANIEM.zip zip 433302.97 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
DOKUMENTACJA CZ I.zip zip 268032.93 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
dokumentacja.zip zip 144339.46 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
DOKUMETACJA CZII.zip zip 326202.1 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
PROJ BUD CZ I.zip zip 357746.16 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
PROJEKTY WYKONAWCZE.zip zip 448126.87 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
URZAD WOJEWODZKI CZ I.zip zip 429315.52 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
URZAD WOJEWODZKI CZII.zip zip 156045.82 2022-03-21 12:05:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO ZMIANIE.pdf pdf 178.44 2022-03-23 12:14:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.66 2022-03-23 12:14:10 Public message
WZ.271.22.2022 Zmiana SWZ.pdf pdf 77.41 2022-03-23 12:14:10 Public message
zmiana SWZ i ogłoszenia 23.03 .docx docx 35.23 2022-03-23 12:14:10 Public message
RYTEL DOKUMENTACJA.zip zip 31170.41 2022-03-23 12:15:12 Public message
WZ.271.22.2022 Odpowiedzi .docx docx 23.34 2022-03-23 12:15:12 Public message
WZ.271.22.2022 Odpowiedzi 1.pdf pdf 53 2022-03-23 12:15:12 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 76.09 2022-04-06 14:07:04 Public message
WZ.271.22.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 68.5 2022-04-06 14:07:04 Public message
WZ.271.22.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 97 2022-04-14 14:39:14 Public message
WZ.271.22.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_PLATFORMA.pdf pdf 135.17 2022-04-14 14:39:14 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 69.13 2022-05-11 18:09:00 Public message

Announcements

2022-05-11 18:08 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-04-14 14:39 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

WZ.271.22.2022 INFOR [...].doc

WZ.271.22.2022 INFOR [...].pdf

2022-04-06 14:07 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Informacja z otwarci [...].pdf

WZ.271.22.2022 INFO [...].doc

2022-04-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11.000.000 zł
2022-03-23 12:15 Arleta Matusik WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

RYTEL DOKUMENTACJA.z [...].zip

WZ.271.22.2022 Odpow [...].docx

WZ.271.22.2022 Odpow [...].pdf

2022-03-23 12:14 Arleta Matusik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 6 kwietnia 2022 roku do godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WZ.271.22.2022 Zmian [...].pdf

zmiana SWZ i ogłosze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 895