Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/1003/104/21 Dostawy wyrobów medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium

Deadlines:
Published : 21-03-2022 08:28:00
Placing offers : 14-04-2022 10:00:00
Offers opening : 14-04-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
2. SWZ z załącznikami.pdf pdf 3746.3 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
3. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 32.78 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
4. Zał. nr 2 Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.19 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
5. Zał. nr.3 Wzór umowy.pdf pdf 483.84 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
6. Zał. nr 4, 5 ,6, 7, 8, 9, Oświadczenia.docx docx 24.4 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
7. Zał. nr 10 Umowa powierzenia przetwarzania danych.pdf pdf 692.73 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
8. SWZ Tryb podstawowy.pdf pdf 603.79 2022-03-21 08:28:00 Proceeding
4. Zmiana SWZ_pdf..pdf pdf 665.5 2022-03-25 13:29:10 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 56.56 2022-03-25 13:29:10 Public message
2. Zmiany SWZ_skan.pdf pdf 982.6 2022-03-25 13:29:10 Public message
3. Zał. nr 2 Formularz cenowy_Zmiana 1.xlsx xlsx 19.21 2022-03-25 13:29:10 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.31 2022-03-28 14:30:07 Public message
2. Zmiana SWZ_Zmiana terminu.pdf pdf 200.78 2022-03-28 14:30:07 Public message
3. Zmiana SWZ_Zmiana terminu PDF.pdf pdf 472.15 2022-03-28 14:30:07 Public message
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.35 2022-04-01 14:10:23 Public message
2. Zmiana SWZ_Zmiana terminu.pdf pdf 200.63 2022-04-01 14:10:23 Public message
3. Zmiana SWZ_Zmiana terminu PDF.pdf pdf 471 2022-04-01 14:10:23 Public message
Odpowiedzi na pytania I.pdf pdf 678.48 2022-04-05 11:42:29 Public message
Odpowiedzi na pytania PDF.pdf pdf 571.49 2022-04-05 11:42:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf pdf 40.36 2022-04-05 14:42:27 Public message
Zmiana SWZ - Zmiana terminu III PDF.pdf pdf 472.01 2022-04-05 14:42:27 Public message
Zmiana SWZ - Zmiana terminu III.pdf pdf 193.42 2022-04-05 14:42:27 Public message
3. Zał. nr 2 Formularz cenowy_Zmiana 2.xlsx xlsx 19.3 2022-04-08 11:18:12 Public message
Zmiana SWZ_Odpowiedzi na pytania II PDF.pdf pdf 487.28 2022-04-08 11:18:12 Public message
Zmiana SWZ_Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 339.74 2022-04-08 11:18:12 Public message
Sprostowanie odpowiedzi na pytania_II.pdf pdf 189.59 2022-04-11 13:42:31 Public message
Sprostowanie odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 576.74 2022-04-11 13:42:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert PDF.pdf pdf 581.22 2022-04-14 12:23:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.83 2022-04-14 12:23:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie..pdf pdf 586.96 2022-05-11 13:50:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie.pdf pdf 215.14 2022-05-11 13:50:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie..pdf pdf 580.19 2022-05-17 10:44:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 211.91 2022-05-17 10:44:51 Public message
Rozstrzygnięcie - Unieważnienie.pdf pdf 289.6 2022-06-03 14:10:08 Public message
Rozstrzygnięcie-unieważnienie.pdf pdf 484.87 2022-06-03 14:10:08 Public message

Announcements

2022-06-03 14:10 Elżbieta Borowik Rozstrzygnięcie - Unieważnienie

Rozstrzygnięcie - Un [...].pdf

Rozstrzygnięcie-unie [...].pdf

2022-05-17 10:44 Elżbieta Borowik Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-11 13:50 Elżbieta Borowik Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 12:23 Magdalena Wieczerzak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-14 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 282 517,54 zł gross – bez prawa opcji, 449 884,51 zł gross - z prawem opcji.
2022-04-11 13:42 Zofia Dombrowska Sprostowanie odpowiedzi na pytania II

Sprostowanie odpowie [...].pdf

Sprostowanie odpowie [...].pdf

2022-04-08 11:18 Magdalena Wieczerzak Zmiana SWZ, Odpowiedzi na pytania II

3. Zał. nr 2 Formula [...].xlsx

Zmiana SWZ_Odpowiedz [...].pdf

Zmiana SWZ_Odpowiedz [...].pdf

2022-04-05 14:42 Elżbieta Borowik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SWZ - Zmiana terminu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ - Zmiana [...].pdf

Zmiana SWZ - Zmiana [...].pdf

2022-04-05 11:42 Magdalena Wieczerzak Odpowiedzi na pytania I

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-04-01 14:10 Magdalena Wieczerzak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SWZ - Zmiana terminu

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2. Zmiana SWZ_Zmiana [...].pdf

3. Zmiana SWZ_Zmiana [...].pdf

2022-03-28 14:30 Magdalena Wieczerzak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana SWZ - Zmiana terminu

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2. Zmiana SWZ_Zmiana [...].pdf

3. Zmiana SWZ_Zmiana [...].pdf

2022-03-25 13:29 Magdalena Wieczerzak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana SWZ

4. Zmiana SWZ_pdf..p [...].pdf

1. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2. Zmiany SWZ_skan.p [...].pdf

3. Zał. nr 2 Formula [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540