Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZzp.261.13.2022 Usługa magazynowania zapasów agencyjnych oleju napędowego

Deadlines:
Published : 18-03-2022 14:57:00
Placing offers : 16-05-2022 11:00:00
Offers opening : 16-05-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ BZzp.261.13.2022.docx docx 108.18 2022-03-18 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - PPU.zip zip 157.36 2022-03-18 14:57:00 Proceeding
espd-request.zip zip 85.07 2022-03-18 14:57:00 Proceeding
2022-OJS055-143214-pl.pdf pdf 138.02 2022-03-18 14:57:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 6.04.2022.pdf pdf 176.24 2022-04-06 12:24:27 Public message
2022-OJS073-196424-pl.pdf pdf 67.51 2022-04-13 10:21:34 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.2022.docx docx 232.58 2022-04-13 10:22:34 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 74.7 2022-05-06 14:34:00 Public message
Zmiana treści SWZ_06.05.2022.docx docx 237.18 2022-05-06 14:34:00 Public message
Informacja o unieważnieniu_BZzp.261.13.2022.pdf pdf 173.75 2022-05-19 12:05:47 Public message

Announcements

2022-05-19 12:05 Maciej JANKOWSKI Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-16 11:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia:
52 806 291,12 zł
w tym
zadanie 1: 25 266 168,00 zł
zadanie 2: 27 540 123,12 zł
2022-05-06 14:34 Zamówienia PUBLICZNE Zmiana treści SWZ i sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Zmiana treści SWZ_06 [...].docx

2022-04-13 10:22 Maciej JANKOWSKI Wyjaśnienia treści SWZ i przedłużenie terminu składania ofert.

wyjaśnienia treści S [...].docx

2022-04-13 10:21 Maciej JANKOWSKI Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

2022-OJS073-196424-p [...].pdf

2022-04-06 12:24 Monika STEFANIAK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.04.2022

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785