Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZF.271.69.2022.ZF3/1 Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Połańcu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”

Deadlines:
Published : 18-03-2022 10:51:00
Placing offers : 01-04-2022 10:00:00
Offers opening : 01-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogl_zamowieniu-485ed8f0-a54c-47cc-be72-a415b3cebce2.pdf pdf 251.49 2022-03-18 10:51:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 2029.38 2022-03-18 10:51:00 Proceeding
ogl-o-zmianie-8319e446-6774-452f-b54a-99018963920b.pdf pdf 38.06 2022-03-21 12:31:33 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.pdf pdf 173.26 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm.1-Formularz cenowy cz. 4 pracownia techniczna, AGD.docx docx 53.59 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm.1-Formularz cenowy cz. 5 nagłośnienie.docx docx 44.57 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm1-wzór umowy część 1.doc doc 223.5 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm1-wzór umowy część 2.docx docx 101.56 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm1-wzór umowy część 3.docx docx 102.39 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm1-wzór umowy część 4.docx docx 101.39 2022-03-21 12:31:33 Public message
zm1-wzór umowy część 5.docx docx 101.09 2022-03-21 12:31:33 Public message
inform o zlozonych ofertach.pdf pdf 238.48 2022-04-01 14:18:53 Public message
inf wybor cz 3 strona.pdf pdf 251.63 2022-04-08 07:33:15 Public message
uniewaznienie cz 1-2 i 4-5 strona.pdf pdf 220.5 2022-04-08 07:33:15 Public message

Announcements

2022-04-08 07:33 Rafał Kiliański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1, 2, 4 i 5.

inf wybor cz 3 stron [...].pdf

uniewaznienie cz 1-2 [...].pdf

2022-04-01 14:18 Rafał Kiliański Informacja o złożonych ofertach.

inform o zlozonych o [...].pdf

2022-04-01 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 252 598,23 zł. brutto, w tym część 1 – 27 935,86 zł brutto, część 2 – 89 703,14 zł. brutto, część 3 – 54 500,62 zł. brutto, część 4 – 33 256,84 zł. brutto, część 5 – 47 201,77 zł. brutto.
2022-03-21 12:31 Rafał Kiliański Zmiana nr 1 do SWZ. Wydłużenie terminu składania ofert do 01.04.2022r. godz. 10:00.

ogl-o-zmianie-8319e4 [...].pdf

Zmiana nr 1 do SWZ.p [...].pdf

zm.1-Formularz cenow [...].docx

zm.1-Formularz cenow [...].docx

zm1-wzór umowy część [...].doc

zm1-wzór umowy część [...].docx

zm1-wzór umowy część [...].docx

zm1-wzór umowy część [...].docx

zm1-wzór umowy część [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 344