Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/03/2022/W Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi

Deadlines:
Published : 17-03-2022 13:10:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 93.45 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 434.07 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
Rozdział III.docx docx 77.01 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
Rozdział IV Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 225.8 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
Umowa powierzenia danych.pdf pdf 194.19 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
Klauzula do umowy.pdf pdf 241.82 2022-03-17 13:10:00 Proceeding
Wycena szczegółowa.xlsx xlsx 20.59 2022-03-17 14:31:17 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 47.19 2022-03-22 11:48:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.84 2022-03-25 12:20:21 Public message
Wyjaśnienia 25.03.pdf pdf 85.95 2022-03-25 12:20:21 Public message
Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 44.49 2022-03-31 10:41:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 49.33 2022-04-20 11:48:38 Public message

Announcements

2022-04-20 11:48 Paweł Prusik Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-31 10:41 Paweł Prusik Informacja zgodna z art. 222 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodna z [...].pdf

2022-03-30 10:11 Paweł Prusik Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 267790,13 zł brutto.
2022-03-30 10:00 Buyer message 267790,13 zł
2022-03-25 12:20 Paweł Prusik Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia 25.03.pd [...].pdf

2022-03-22 11:48 Paweł Prusik Odpowiedź na pytanie, zmiana SWZ.

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 610