Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-1/2022 Utrzymanie czystości w obiekcie hali sportowej Arena w Będzinie.

Deadlines:
Published : 16-03-2022 12:33:00
Placing offers : 22-03-2022 09:00:00
Offers opening : 22-03-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 959.67 2022-03-16 12:33:00 Proceeding
SWZ ZP-1-2022.pdf pdf 12162.77 2022-03-16 12:33:00 Proceeding
Załączniki 1 - 5 do SWZ ZP-1-2022.pdf pdf 13782.99 2022-03-16 12:33:00 Proceeding
Załączniki 2 i 3 .docx docx 24.36 2022-03-16 12:33:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania - 1 .pdf pdf 1042.42 2022-03-18 11:10:25 Public message
SWZ_Sprzatanie_18 03_2022.doc doc 512 2022-03-18 11:11:11 Public message
Instrukcja nr 1.pdf pdf 2658.84 2022-03-18 14:50:06 Public message
Instrukcja nr 2.pdf pdf 1320.37 2022-03-18 14:50:06 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 385.2 2022-03-18 15:10:52 Public message
Odpowiedź - 4 .pdf pdf 838.89 2022-03-21 10:43:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 261.54 2022-03-22 10:42:45 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 352.77 2022-03-29 09:31:37 Public message

Announcements

2022-03-29 09:31 Marita Bożek Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-22 10:42 Marita Bożek Informacja z otwarcia ofert ZP-1/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-22 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi brutto: 688 800,00 zł
2022-03-21 10:43 Marita Bożek Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź - 4 .pdf

2022-03-18 15:10 Marita Bożek Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie nr 3.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-03-18 14:50 Marita Bożek Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie nr 2:

W zakresie usługi, w pkt III "Bieżące utrzymanie czystości w obiekcie i siłowni - zakres." ppkt 4 wskazujecie Państwo że "Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej." Proszę o udostępnienie przedmiotowej instrukcji do celu oszacowania kosztu oferty.

Odpowiedź została udzielona poprzez dodanie załączników.

Instrukcja nr 1.pdf

Instrukcja nr 2.pdf

2022-03-18 11:11 Marita Bożek Zmiana treść SWZ - wzór umowy w związku z odpowiedzią na pytania.

SWZ_Sprzatanie_18 03 [...].doc

2022-03-18 11:10 Marita Bożek Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania - 1.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 223