Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 006/2022 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz w 2022 roku

Deadlines:
Published : 15-03-2022 14:00:00
Placing offers : 29-03-2022 10:00:00
Offers opening : 29-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
006_SWZ.7z 7z 421.81 2022-03-15 14:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-BZP 00086547-01 z dnia 2022_03_15.pdf pdf 190.28 2022-03-15 14:00:00 Proceeding
006_2022_ZMIANA Nr 1 treści SWZ_22.03.2022.docx docx 63.26 2022-03-22 13:22:46 Public message
006_2022_ZMIANA Nr 1 treści SWZ_22.03.2022.pdf pdf 60.2 2022-03-22 13:22:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022-BZP 00094277-01 z dn.22.03.2022r.pdf pdf 38.04 2022-03-22 13:22:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022-BZP 00097388-01 z dn.24.03.2022r.pdf pdf 59.28 2022-03-24 13:00:17 Public message
006_2022_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ_24.03.2022.docx docx 65.65 2022-03-24 13:00:17 Public message
006_2022_Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ_24.03.2022.pdf pdf 225.26 2022-03-24 13:00:17 Public message
006_2022_Iinformacje z otwarcia ofert_29.03.2022.pdf pdf 137.76 2022-03-29 13:26:42 Public message
006_2022_Iinformacje z otwarcia ofert_29.03.2022.doc doc 96.5 2022-03-29 13:26:42 Public message
006_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 58.16 2022-04-05 12:05:56 Public message
006_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 206.29 2022-04-05 12:05:56 Public message

Announcements

2022-04-05 12:05 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty we wszystkich czterech Obszarach. Szczegółowa treść w załączeniu (skan pisma oraz wersja edytowalna)

006_2022_Informacja [...].docx

006_2022_Informacja [...].pdf

2022-03-29 13:26 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w załączonych plikach, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert z dnia 29.03.2022 r. godz. 10:15.

006_2022_Iinformacje [...].pdf

006_2022_Iinformacje [...].doc

2022-03-29 10:08 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 780 461,84 PLN, z podziałem na poszczególne części :
Cześć 1 - obszar I - kwotę brutto: 178 456,27 PLN,
Cześć 2 - obszar II - kwotę brutto: 248 064,10 PLN,
Cześć 3 - obszar III - kwotę brutto: 181 349,97 PLN,
Cześć 4 - obszar IV - kwotę brutto: 172 591,50 PLN
2022-03-24 13:00 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00097388/01 z dnia 2022-03-24. Nowy termin składania ofert : 29.03.2022 r. godz.10:00.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

006_2022_Wyjaśnienia [...].docx

006_2022_Wyjaśnienia [...].pdf

2022-03-22 13:22 Bogna Klimczewska Zamawiający w poniższym pliku udostępnia ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00094277/01 z dnia 2022-03-22

006_2022_ZMIANA Nr 1 [...].docx

006_2022_ZMIANA Nr 1 [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538