Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-2/2022 Przebudowa dziedzińca historycznego oraz terenu za budynkiem Podwale 13 w ramach realizacji zadania: Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 11-03-2022 12:09:00
Placing offers : 28-03-2022 10:00:00
Offers opening : 28-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 156.12 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 618.46 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 817.81 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1140.91 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Załączniki edytowalne 1-9.docx docx 61.64 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Zał nr 3 do OPZ.pdf pdf 526.92 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Zał. nr 1 do OPZ.7z 7z 34602.66 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
Zał. nr 2 do OPZ.7z 7z 17837.25 2022-03-11 12:09:00 Proceeding
informacja o nieważnieniu.pdf pdf 418.42 2022-03-29 13:05:38 Public message

Announcements

2022-03-29 13:05 Ewa Świątek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.

informacja o nieważn [...].pdf

2022-03-28 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 839 900,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347