Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MOPS.ZP.2.2022 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i usług opieki wytchnieniowej na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Iława

Deadlines:
Published : 03-03-2022 14:26:00
Placing offers : 11-03-2022 10:00:00
Offers opening : 11-03-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- AOON i OW.docx docx 85.15 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 1- formularz ofertowy -cz. I, II-.docx docx 16.37 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 2- spełnianie warunków.docx docx 15.57 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 3- zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 12.95 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 4- Oświadczenie o aktualności.docx docx 13.11 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Umowa do cz. I - AOON.odt odt 13.07 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Umowa do cz. II - OW.odt odt 13.31 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 7-WYKAZ OSÓB do cz. I AOON.docx docx 14.44 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 8-WYKAZ OSÓB do cz. II OW.docx docx 14.58 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 - umowa RODO do cz. I do zmiany.rtf rtf 91.67 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 - umowa RODO do cz. II do zmiany.rtf rtf 91.52 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 - OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ PRZEZ PODMIOT NA ZASOBACH KTÓREGO POLEGAŁ BĘDZIE WYKONAWCA.docx docx 14.1 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 - Karta realizacji Programu AOON do cz. I.docx docx 15.55 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 13 - Karta realizacji Programu OW do cz. II.docx docx 16.8 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 14 - Karta miesięcznego zapotrzebowania OW.doc doc 34.5 2022-03-03 14:26:00 Proceeding
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ.pdf pdf 194.55 2022-03-10 11:28:03 Public message
Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 126.53 2022-03-11 12:37:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 130.57 2022-03-18 12:11:50 Public message

Announcements

2022-03-18 12:11 Marta Szostak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-11 12:37 Marta Szostak W załączniku informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarci [...].pdf

2022-03-10 11:28 Marta Szostak Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia publicznego

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-03-10 10:48 Marta Szostak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563