Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00049412/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-1.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-02-2022 21:17:00
Placing offers : 14-02-2022 12:00:00
Offers opening : 14-02-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ administrowanie i dozór - TP-1.2022.pdf pdf 691.06 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 31.66 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenia Wykonawcy.docx docx 22.8 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz usług.docx docx 17.32 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy - podmioty prowadzące działalność.doc doc 101 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy - osoba fizyczna.doc doc 101 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
BZP - TP-1.2022.pdf pdf 186.29 2022-02-07 21:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - TP-1.2022.pdf pdf 461.33 2022-02-14 14:51:37 Public message
Korekta informacji z otwarcia ofert z dnia 14.02.2022 r. - TP-1.2022.pdf pdf 696.37 2022-02-16 11:41:03 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania TP-1.2022.pdf pdf 530.63 2022-02-21 22:38:42 Public message
Korekta informacji o wyniku postępowania - TP-1.2022.pdf pdf 520.05 2022-02-24 15:22:26 Public message

Announcements

2022-02-24 15:22 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje korektę zawiadomienia o wyniku postępowania TP-1.2022.

Korekta informacji o [...].pdf

2022-02-21 22:38 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu, Zamawiający publikuje informację o wyniku postępowania TP-1.2022

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-02-16 11:41 Aleksandra Poznańska W załączeniu do komunikatu Zamawiający przesyła korektę Informacji z otwarcia ofert z dnia 14.02.2022 r.

Korekta informacji z [...].pdf

2022-02-14 14:51 Aleksandra Poznańska W załączeniu do wiadomości Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu TP-1.2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-14 12:00 Buyer message Kwota net przeznaczona na realizację całego zamówienia: 168 535,70 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 161