Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/ZPUE/2022 Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 pojazdów specjalnych - śmieciarek

Jarosław Napiórkowski
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 26-01-2022 20:27:00
Placing offers : 28-02-2022 10:00:00
Offers opening : 28-02-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 130.94 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
SWZ śmieciarki.pdf pdf 423.81 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 86.21 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 220.5 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia XML.xml xml 136.58 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia PDF.pdf pdf 88.21 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.docx docx 75.28 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 124.5 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy umowy.doc doc 169 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 223.03 2022-01-26 20:27:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 396.73 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 86.58 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - Sprawozdanie finansowe za 2019 r..pdf pdf 5721.68 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020r.pdf pdf 5692.72 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązania i należności.pdf pdf 94.29 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 - INFORMACJA I OBJASNIENIA DO BILANSU-2020r.pdf pdf 2821.02 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - Akt notarialny z 22.05.2018 r..pdf pdf 6704.27 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - BILANS 2020 rok.pdf pdf 8452.17 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - F01 IV KWARTAŁ 2021 rok.pdf pdf 2822.19 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2020 rok.pdf pdf 1422.86 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr. 8 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT-31.12.2020r., 31.12.2019r.pdf pdf 1412.23 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - Sprawozdanie F-01 za I kw. 2021.pdf pdf 93.78 2022-02-15 20:58:34 Public message
Zał. nr 8 do SWZ - Sprawozdanie F-01 za II kw. 2021.pdf pdf 93.86 2022-02-15 20:58:34 Public message
Odpowiedzi16022022.pdf pdf 292.57 2022-02-16 17:16:18 Public message
Odpowiedzi4.pdf pdf 422.5 2022-02-21 08:24:34 Public message
ogłoszenie - zmiana.pdf pdf 71.33 2022-02-21 08:29:09 Public message
Odpowiedzi5.pdf pdf 221.6 2022-02-22 18:14:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 222.5 2022-03-07 11:54:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 281.43 2022-03-21 17:49:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 270.22 2022-03-21 17:49:52 Public message

Announcements

2022-03-21 17:49 Jarosław Napiórkowski Informacja o wyborze Wykonawcy - część nr 1
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 2

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-03-07 11:54 Jarosław Napiórkowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-28 13:22 Jarosław Napiórkowski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-28 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część 1: 945741,00 zł brutto;
Część 2: 945741,00 zł brutto.
2022-02-22 18:14 Jarosław Napiórkowski Wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedzi5.pdf

2022-02-21 08:29 Jarosław Napiórkowski Zmiana ogłoszenia

ogłoszenie - zmiana. [...].pdf

2022-02-21 08:24 Jarosław Napiórkowski Wyjaśnienie treści SWZ

Odpowiedzi4.pdf

2022-02-16 17:16 Jarosław Napiórkowski Wyjaśnienie treści SWZ.
Zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi16022022.p [...].pdf

2022-02-15 20:58 Jarosław Napiórkowski Zamawiający zamieszcza wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający informuje, że zmienia wzór Załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy. Obowiązujący wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Odpowiedzi.pdf

Zał. nr 1 do SWZ - F [...].docx

Zał. nr 8 do SWZ - S [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - S [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - Z [...].pdf

Zał. nr 8 - INFORMAC [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - A [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - B [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - F [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - R [...].pdf

Zał. nr. 8 - RACHUNE [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - S [...].pdf

Zał. nr 8 do SWZ - S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1528