Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/04/22 ZP/220/04/22 Dostawa portów do chemioterapii oraz innych jednorazowych wyrobów medycznych

Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:03:00
Placing offers : 03-03-2022 09:30:00
Offers opening : 03-03-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_ZP_220_04_22_SWZ_JEDNORAZÓWKA.rtf rtf 9116.99 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
2_ZP_220_04_22_zal 1_FO.rtf rtf 164.58 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
2_ZP_220_04_22_Zał nr 2 Formularz cen jednostkowych.xls xls 55.5 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
5_ZP_220_04_22_ zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 50.74 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
6_ZP_220_04_22_zal 4_osw brak pdst wykl.rtf rtf 112.61 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
7_ZP_220_04_22_ zal 5_osw o akt inf.rtf rtf 67.82 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
8_ZP_220_04_22_zal 6_osw gr kapit.rtf rtf 55.35 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.39 2022-01-25 12:03:00 Proceeding
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zmianie nr 1.pdf pdf 37.23 2022-01-31 15:04:52 Public message
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zmianie nr 2.pdf pdf 37.22 2022-02-07 09:31:49 Public message
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zmianie nr 3.pdf pdf 37.23 2022-02-11 08:24:25 Public message
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zmianie nr 4.pdf pdf 37.24 2022-02-16 09:12:04 Public message
ZP_220_04_22_Ogłoszenie o zmianie nr 5.pdf pdf 38.19 2022-02-22 09:27:47 Public message
ZP_220_04_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 153.53 2022-02-25 11:33:27 Public message
ZP_220_04_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 139.29 2022-03-03 13:47:38 Public message
ZP_220_04_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 156.9 2022-03-29 11:19:02 Public message
ZP_220_04_21_Unieważnienie czynności rozstrzygnięcia na zad_1.docx docx 140.27 2022-03-31 14:39:55 Public message
ZP_220_04_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 134.89 2022-03-03 09:30:00 Public message

Announcements

2022-03-31 14:39 Przemysław Frączek

ZP_220_04_21_Unieważ [...].docx

2022-03-29 11:19 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Zawiado [...].docx

2022-03-03 13:47 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_ZESTAWI [...].docx

2022-03-03 09:30 Buyer message Zamawiający w załączeniu udostępnia informacje o kwocie jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZP_220_04_22_Informa [...].docx

2022-02-25 11:33 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_wyjaśni [...].docx

2022-02-22 09:27 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Ogłosze [...].pdf

2022-02-16 09:12 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Ogłosze [...].pdf

2022-02-11 08:24 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Ogłosze [...].pdf

2022-02-07 09:31 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Ogłosze [...].pdf

2022-01-31 15:04 Przemysław Frączek

ZP_220_04_22_Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2091