Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO- 2/2022 Przedstawienie przez Wykonawcę propozycji naprawy zamontowanych napędów w drzwiach dwuskrzydłowych przymykowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-01-2022 12:41:00
Placing offers : 28-01-2022 12:00:00
Offers opening : 28-01-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - opis przedmiotu.pdf pdf 825.45 2022-01-24 12:41:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz oferty .docx docx 27.06 2022-01-24 12:41:00 Proceeding
załącznik nr 3- wizja loklana .docx docx 17.26 2022-01-24 12:41:00 Proceeding
ZO_2_2022- Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1441.45 2022-01-24 12:41:00 Proceeding
ZO-2_2022 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 303.09 2022-02-11 14:58:35 Public message

Announcements

2022-02-11 14:58 Beata Bujak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZO-2_2022 - Informac [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedstawienie przez Wykonawcę propozycji naprawy zamontowanych napędów w drzwiach dwuskrzydłowych przymykowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach oraz serwis i konserwacja ( 3 x w roku co 4 miesiące ) w/w napędów. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 20% na okres 24 miesięcy - 10 % Na okres 36 miesięcy – 20 % (0)
3 Termin realizacji - CZĘŚĆ I - Termin wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 21 dni od podpisania umowy. CZĘŚĆ II - 3 razy w roku co 4 miesiące (0)
4 Kary umowne - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od podpisania umowy w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącego serwisu i konserwacji w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, c) rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, PROSZĘ WPISAĆ " AKCEPTUJĘ" (0)
5 Warunki płatności - Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru poprzedzonego przeprowadzeniem odbioru (na koszt Zamawiającego) przeglądu systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania (uzyskując pozytywny wynik) oraz protokół przekazania wymontowanych części ze skrzydeł drzwiowych, Termin płatności 14 dni PROSZĘ O WPISANIE "AKCEPTUJĘ" (0)
6 Wizja lokalna - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
7 UMOWA - 4) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy korespondencyjnie, pod warunkiem, że Wykonawca w ciągu 2 dni od odbioru umowy odeśle do Zamawiającego podpisaną w oryginale umowę. PROSZĘ O WPISANIE "AKCEPTUJĘ" (0)
8 warunki udziału w postępowaniu - Proszę o dołączenie atestów,certyfikatów Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 104