Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.2.2022 „Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malbork

Roman Milanowski
Urząd Miejski w Malborku Department: IZP
Deadlines:
Published : 24-01-2022 11:38:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 146.33 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT - Mickiewicza 62.pdf pdf 3899.36 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 1713.83 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
Załączniki.rar rar 527.49 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
Opinia konserwatorska - Mickiewicza 62.pdf pdf 652.84 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
PPK - Mickiewicza 62.pdf pdf 3569.07 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
projekt umowy zał nr 7.pdf pdf 1368.78 2022-01-24 11:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 50.18 2022-02-04 08:57:52 Proceeding
modyfikacja.pdf pdf 1060.44 2022-02-04 08:57:56 Proceeding
Informacja z sesji otwarcia.pdf pdf 871.43 2022-02-11 14:18:12 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1092.29 2022-03-01 12:37:46 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 33.55 2022-03-30 14:53:52 Public message

Announcements

2022-03-30 14:53 Magdalena Żołędziewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-01 12:37 Roman Milanowski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-11 14:18 Roman Milanowski Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 387 630,52 zł brutto
2022-02-04 09:46 Roman Milanowski UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
2022-02-03 17:35 Roman Milanowski W związku z problemami technicznymi ( przeciążony serwer ) zamieszczenia na platformie e-zamówienia ( BZP ) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający informuje, że zmieni się termin składania ofert. O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576