Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ALGAWA/1/W/2022 Zakup energii elektrycznej na rok 2022 dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 20-01-2022 14:43:00
Placing offers : 31-01-2022 12:30:00
Offers opening : 31-01-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 140.56 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
SWZ - energia.pdf pdf 885.11 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 23.13 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - tabela zuzycia.lsx lsx 14.37 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx docx 14.66 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - posiadana umowa OSD.docx docx 14.31 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 14.1 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 15.25 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - grupa kapitałowa.docx docx 15.45 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy.docx docx 15.44 2022-01-20 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 418.81 2022-01-27 14:12:17 Public message
inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 33.12 2022-01-31 13:51:55 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 47 2022-02-08 12:14:13 Public message

Announcements

2022-02-08 12:14 Aleksandra Wilińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 13:51 Aleksandra Wilińska Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2022-01-31 12:30 Buyer message 567.000,00
2022-01-27 14:12 Aleksandra Wilińska Załącznik nr. 2 - wersja pdf.

Załącznik nr 2.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478