Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022.AWE „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (II postępowanie)

Deadlines:
Published : 17-01-2022 15:17:00
Placing offers : 01-02-2022 10:00:00
Offers opening : 01-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.77 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 518.58 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1A - TECR.xlsx xlsx 55.5 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 140 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykluczenie wykonawcy.doc doc 119 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc doc 116.5 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 120.5 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 121 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 121.5 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wykaz robót.doc doc 114 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób.doc doc 124 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 388.58 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Projekt.7z 7z 80979.15 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Przedmiar.7z 7z 417.26 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
STWiOR.7z 7z 1153.39 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
Uzgodnienia.7z 7z 13477.05 2022-01-17 15:17:00 Proceeding
20220201130910.pdf pdf 54.38 2022-02-01 13:15:00 Public message
Uniewaznienie postepowania.pdf pdf 196.77 2022-02-04 13:35:17 Public message

Announcements

2022-02-10 16:26 Anna Wesołowska Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zawiadamia, że zostało wszczęte kolejne postępowanie na roboty budowlane pn.: „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” (III postępowanie), które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
2022-02-04 13:35 Anna Wesołowska Unieważnienie postępowania

Uniewaznienie postep [...].pdf

2022-02-01 13:15 Anna Wesołowska informacja z otwarcia ofert

20220201130910.pdf

2022-01-31 09:06 Anna Wesołowska Zamawiający Gmina Myślibórz na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.800.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 528