Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 519/XII/21 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfickiego z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego na okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 03-01-2022 11:13:00
Placing offers : 19-01-2022 10:00:00
Offers opening : 19-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.77 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
SWZ_Powiat Gryficki.pdf pdf 438.78 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 1 - 4 do SWZ_Powiat Gryficki.docx docx 56.46 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 1a - kalkulacja składki dla Część I zamówienia.xls xls 51.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 1b - kalkulacja składki dla Części II zamówienia.xls xls 73.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 5a - szkodowość majątkowa.pdf pdf 453.8 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 5b - szkodowosć komunikacyjna.pdf pdf 183.82 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 6 - OPZ.pdf pdf 362.36 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 7a - Umowa - Część I.pdf pdf 372.85 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. 7b - Umowa -Część II.pdf pdf 368.92 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. A.Część I - wykaz jednostek.xls xls 62.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. A.Część II - wykaz pojazdów.xls xls 66 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. B.Część I - wykaz budynków i budowli.xls xls 108 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. C.Część I - środki trwałe, niskocenne.xls xls 62.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. D.Część I - zapasy magazynowe.xls xls 58 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. E.Część I - mienie osób trzecich.xls xls 59.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. F.Część I - książki.xls xls 58.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. G.Część I - gotówka.xls xls 59 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. H.Część I - kradzież.xls xls 62.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. I.Część I - gotówka-kradzież.xls xls 60.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. J.Część I - szyby.xls xls 60.5 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Zał. K.Część I - sprzęt elektroniczny przenośny.xls xls 62 2022-01-03 11:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.11 2022-01-12 15:19:35 Public message
Odpowiedzi na zapytania 1.pdf pdf 422.46 2022-01-13 13:00:59 Public message
Odpowiedzi na zapytania 2.pdf pdf 314.7 2022-01-13 13:01:25 Public message
Odpowiedzi na zapytania 3.pdf pdf 238.2 2022-01-13 13:01:54 Public message
Odpowiedzi na zapytania 4.pdf pdf 451.71 2022-01-13 13:02:15 Public message
Odpowiedzi na zapytania 5.pdf pdf 211.66 2022-01-13 13:02:43 Public message
Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznika 1a do SWZ i Załącznika 1b do SWZ.pdf pdf 221.8 2022-01-13 13:04:18 Public message
Zał. 1a - kalkulacja składki dla Część I zamówienia_zmodyfikowany.xls xls 68.5 2022-01-13 13:06:09 Public message
Zał. 1b - kalkulacja składki dla Części II zamówienia_zmodyfikowany.xls xls 91 2022-01-13 13:08:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 220.57 2022-01-19 11:44:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 242.62 2022-02-11 10:16:09 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 87.71 2022-03-01 15:16:25 Public message

Announcements

2022-03-01 15:16 Joanna Dembińska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-11 10:16 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-19 11:44 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-19 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 500 180,73 zł
2022-01-13 13:08 Joanna Dembińska Załącznik 1b do SWZ - zmodyfikowany

Zał. 1b - kalkulacja [...].xls

2022-01-13 13:06 Joanna Dembińska Załącznik 1a do SWZ - zmodyfikowany

Zał. 1a - kalkulacja [...].xls

2022-01-13 13:04 Joanna Dembińska Modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia, Załącznika 1a do SWZ oraz Załącznika 1b do SWZ

Modyfikacja Opisu pr [...].pdf

2022-01-13 13:02 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 5

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-13 13:02 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 4

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-13 13:01 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 3

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-13 13:01 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-13 13:00 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 1

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-01-12 15:19 Joanna Dembińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 686