Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1.ZSP.TP.BN.D.2022 Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dominika Kowaliszyn
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
Deadlines:
Published : 19-01-2022 14:54:00
Placing offers : 09-02-2022 09:00:00
Offers opening : 09-02-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 1.ZSP.TP.BN.D.2022.pdf pdf 177.72 2022-01-19 14:54:11 Proceeding
SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.2022.pdf pdf 546.65 2022-01-19 14:54:11 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1038.35 2022-01-19 15:13:22 Proceeding
Odpowiedź na zadane pytania 21.01.2022.pdf pdf 97.15 2022-01-21 15:07:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.01.2022.pdf pdf 37.33 2022-01-24 15:20:21 Public message
SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.2022 po zmianach z dnia 24.01.2022.pdf pdf 529.35 2022-01-24 15:20:21 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ po zmianach z dnia 24.01.2022.xlsx xlsx 129.18 2022-01-24 15:20:21 Public message
Odpowiedzi na pytani 31.12.2022.pdf pdf 36.29 2022-01-31 13:57:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 31.01.2022.pdf pdf 37.42 2022-01-31 13:57:18 Public message
SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.2022 po zmianach z dnia 31.01.2022.pdf pdf 529.42 2022-01-31 13:57:18 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ po zmianach z dnia 31.01.2022.pdf pdf 359.61 2022-01-31 13:57:18 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ po zmianach z dnia 31.01.2022.xlsx xlsx 136.01 2022-01-31 13:57:18 Public message
Odpowiedź na zadane pytanie 03.02.2022.docx docx 19.9 2022-02-03 21:14:26 Public message
Odpowiedź na zadane pytanie 03.02.2022.pdf pdf 164.46 2022-02-03 21:14:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 03.02.2022.pdf pdf 37.42 2022-02-03 21:14:26 Public message
SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.2022 po zmianach z dnia 03.02.2022.pdf pdf 538.4 2022-02-03 21:14:26 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ po zmianach z dnia 03.02.2022.pdf pdf 362.14 2022-02-03 21:14:26 Public message
Załącznik nr 1a - OPZ po zmianach z dnia 03.02.2022.xlsx xlsx 136.99 2022-02-03 21:14:26 Public message
Odp na zadane pytanie do SWZ z 03.02.2022.pdf pdf 35.78 2022-02-04 14:51:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert 09.02.2022.pdf pdf 685.19 2022-02-09 13:54:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa - cz. I.docx docx 22.59 2022-03-04 11:45:39 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty dla cz. I strona internetowa.pdf pdf 119.39 2022-03-04 11:45:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa - cz. III.docx docx 22.18 2022-03-04 14:45:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. III STRONA.pdf pdf 69.51 2022-03-04 14:45:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa - cz. IV.docx docx 23.91 2022-03-07 14:52:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona Internetowa cz. IV.pdf pdf 99.88 2022-03-07 14:52:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa - cz. II.docx docx 23.13 2022-03-08 14:01:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II - Strona Postępowania.pdf pdf 93.97 2022-03-08 14:01:52 Public message
Unieważnienie czynności wyboru najkorzytsniejszej oferty dla cz. III..pdf pdf 64.99 2022-03-10 11:50:53 Public message
Unieważnienie czynności wyboru najkorzytsniejszej oferty dla cz. III.docx docx 20.52 2022-03-10 11:50:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa - cz. III.docx docx 22.71 2022-03-21 14:50:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. III - Strona Internetowa.pdf pdf 89.48 2022-03-21 14:50:37 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępownia.pdf pdf 137.09 2022-04-12 14:21:39 Public message

Announcements

2022-04-12 14:21 Dominika Kowaliszyn Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-21 14:50 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. III

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-10 11:50 Dominika Kowaliszyn Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie części III

Unieważnienie czynno [...].pdf

Unieważnienie czynno [...].docx

2022-03-08 14:01 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie , w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki.

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-07 14:52 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. IV

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-04 14:45 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. III - Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-04 11:45 Dominika Kowaliszyn Wybór oferty najkorzystniejszej dla cz. I - Wyposażenie podstawowe

Informacja o wyborze [...].docx

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-02-09 13:54 Dominika Kowaliszyn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-09 09:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Postępowanie nr 1.ZSP.TP.BN.U.2022 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 646 660 zł brutto, w tym dla :
Część I : Wyposażenie podstawowe : 324 610 zł brutto
Część II : Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. : 197 934 zł brutto
Część III : Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku : 15 146 zł brutto
Część IV : Wyposażenie pracowni, narzędzia. : 108 970 zł brutto
2022-02-04 14:51 Dominika Kowaliszyn Zamawiający udostępnia podpisane wyjaśnienia do SWZ z dnia 03.02.2022r. , które omyłkowo nie umieścił w poprzednim publicznym komunikacie.

Odp na zadane pytani [...].pdf

2022-02-03 21:14 Dominika Kowaliszyn Zamawiający informuje, że w związku z istotną zmianą dla części IV OPZ przedłuża termin składania ofert.
Pytanie do SWZ wraz z wyjaśnieniami, OPZ, SWZ, Ogłoszenie po zmianach udostępnia w załączeniu.

Odpowiedź na zadane [...].docx

Odpowiedź na zadane [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.20 [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].xlsx

2022-01-31 13:57 Dominika Kowaliszyn Zamawiający przekazuje odpowiedź na zadane pytanie oraz jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższą zmianą przedłuża termin składania ofert z 01.02.2022r. na 04.02.2022r. Ogłoszenie ze zmianą terminów oraz SWZ udostępnia w załączeniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.20 [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].xlsx

2022-01-24 15:20 Dominika Kowaliszyn Zamawiający informuje, że w Części II: Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, w pkt 3. zmienia opis przedmiotu zamówienia.
Zmiana wynika z pomyłkowo powielonych zapisów z pkt. 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższą zmianą przedłuża termin składania ofert z 27.01.2022r. na 01.02.2022r. Ogłoszenie ze zmianą terminów oraz SWZ udostępnia w załączeniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 1.ZSP.TP.BN.D.20 [...].pdf

Załącznik nr 1a - OP [...].xlsx

2022-01-21 15:07 Dominika Kowaliszyn Odpowiedź na zadane w postępowaniu pytanie z 21.01.2022

Odpowiedź na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062