Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00339314/01 z dnia 30.12.2021 r. Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych: a) drukarek - w zakresie części I zamówienia, b) skanerów - w zakresie części II zamówienia, c) urządzeń peryferyjnych - w zakresie części III zamówienia, d) smartfonów - w zakresie części IV zamówienia. Nr postępowania 28/ITWL/PIiZ2021/PN/2021/D

Deadlines:
Published : 30-12-2021 15:16:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 8484.23 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Zalącznik_nr11_Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.pdf pdf 298.23 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Zalącznik_nr11_Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.rtf rtf 241.34 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 43.5 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 382.65 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 105.05 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 714.99 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.91 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.15 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.19 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 339.68 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 26.49 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 344.76 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.5 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 340.77 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 25.77 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 338.25 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 28.53 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 340.06 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 310.93 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 659.03 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
2021_BZP 00339314.pdf pdf 177.2 2021-12-30 15:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie 10.01.2022.pdf pdf 38.11 2022-01-10 14:51:47 Public message
Zmiana treści SWZ 10.01.2022.pdf pdf 188.71 2022-01-10 14:51:47 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 12.01.2022.pdf pdf 479.25 2022-01-12 09:36:33 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SWZ 14.01.2022.pdf pdf 382.19 2022-01-14 10:26:56 Public message
Zmiana treści SWZ 14.01.2022.pdf pdf 163.51 2022-01-14 10:53:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.01.2022.pdf pdf 47.92 2022-01-14 15:06:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert 18.01.2022.pdf pdf 332.76 2022-01-18 13:18:34 Public message
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 337.01 2022-02-09 15:35:42 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności Zamawiającego z dnia 09.02.2022 r..pdf pdf 191.81 2022-02-11 10:49:24 Public message
Informacja o wyborze oferty w zakresie części III zamówienia.pdf pdf 354.82 2022-02-11 13:39:47 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 331.5 2022-02-28 13:51:58 Public message

Announcements

2022-02-28 13:51 Anna Łęgowik Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I i II zamówienia.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-02-11 13:39 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-11 10:49 Iwona Łaszewska Informacja o unieważnieniu czynności Zamawiającego z dnia 09.02.2022 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-02-09 15:35 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części IV zamówienia i o unieważnieniu postępowania w zakresie części I, II i III zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-18 13:18 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę 131 976,54 zł, w tym: w zakresie części I zamówienia 34 640,49 zł, w zakresie części II zamówienia 5 535, w zakresie części III zamówienia 76 426,05 zł, w zakresie części IV zamówienia 15 375 zł.
Powyższe kwoty nie uwzględniają prawa opcji.
2022-01-14 15:06 Anna Łęgowik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-14 10:53 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ.

Zmiana treści SWZ 14 [...].pdf

2022-01-14 10:26 Anna Łęgowik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-01-12 09:36 Anna Łęgowik Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-01-10 14:51 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ. Zmiana ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 10 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 749