Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP-DU-III.ZP.U.272.91.2021.AS Powierzenie osobie fizycznej lub prawnej zarządzania samorządową instytucją kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

Deadlines:
Published : 28-12-2021 15:53:00
Placing offers : 25-01-2022 10:00:00
Offers opening : 25-01-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.95 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
02_Specyfikacja warunków zamówienia_91.pdf pdf 386.33 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
03_Formularz oferty_91.docx docx 35.94 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
04_Opis przedmiotu zamówienia_91.pdf pdf 132.89 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
05_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 281.96 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
06_zał. nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna.pdf pdf 126.71 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
07_Oświadczenie JEDZ.docx docx 53.5 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
08_Oświadczenie z art. 117.docx docx 28.6 2021-12-28 15:53:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ_91.pdf pdf 139.43 2022-01-11 09:45:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert_91.pdf pdf 100.01 2022-01-25 11:19:21 Public message
Informacja o wyborze oferty_91.pdf pdf 142.9 2022-03-18 13:57:20 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 98.88 2022-05-10 09:20:16 Public message

Announcements

2022-05-10 09:20 Anna Siennicka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-03-18 13:57 Anna Siennicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-25 11:19 Anna Siennicka Informacja z otwarcia ofert z 25 stycznia 2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-25 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 066 400,00 zł
2022-01-11 09:45 Anna Siennicka Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia z 11 stycznia 2022 r.

Zmiana treści SWZ_91 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2320