Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00023/2021 Świadczenie usług prawnych oraz doradztwa podatkowego dla Centrum Łukasiewicz oraz wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 27-12-2021 16:21:00
Placing offers : 14-01-2022 11:00:00
Offers opening : 14-01-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9c936-5d1e-5ac3-efcb-9900015b695b(1).pdf pdf 172.83 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
SWZ_ 2022 Wspólna obsługa prawna.pdf pdf 950.9 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowne_usługi_prawne.docx docx 86.25 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2,6,7.docx docx 90.74 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 45.71 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 45.29 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 45.93 2021-12-27 16:21:00 Proceeding
08d9d061-6bc7-7018-9e41-3700019105da.pdf pdf 38.33 2022-01-05 17:13:09 Public message
Zmiana terminu_05.01.2022.pdf pdf 163.66 2022-01-05 17:13:09 Public message
wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 318.33 2022-01-11 17:20:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2021.docx docx 26.6 2022-01-14 15:53:11 Public message
wybór oferty na stronę.pdf pdf 762.15 2022-03-04 16:26:30 Public message
BZP ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 132.74 2022-05-13 16:04:39 Public message

Announcements

2022-05-13 16:04 Agnieszka Kamper Ogłoszenie o wyniku postępowania

BZP ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-03-04 16:26 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,
Anna Dorna

wybór oferty na stro [...].pdf

2022-01-14 15:53 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu. Z poważaniem Agnieszka Kamper

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-14 11:06 Agnieszka Kamper Zamawiający informuje,że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 416 232 zł brutto, w tym:
-część I: 223 614 zł brutto;
-część II: 192 618 zł brutto.
2022-01-11 17:20 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia do przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem
Agnieszka Kamper

wyjaśnienia nr 1.pdf

2022-01-05 17:13 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dot. zmiany terminy składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Anna Dorna

08d9d061-6bc7-7018-9 [...].pdf

Zmiana terminu_05.01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1356