Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/69/2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych w roku 2022.

Deadlines:
Published : 28-12-2021 10:10:00
Placing offers : 05-01-2022 09:00:00
Offers opening : 05-01-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na ,,Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych w roku 2022."

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.81 2021-12-28 10:10:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1).doc doc 62 2021-12-28 10:32:52 Proceeding
Umowa, geodeta (Załącznik nr 2).docx docx 38.34 2021-12-28 10:32:52 Proceeding
załączniki nr 4 - 5.docx docx 35.18 2021-12-28 10:32:52 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 32.88 2021-12-28 10:34:30 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 209.06 2022-01-05 10:34:30 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - prace geodezyjne.pdf pdf 1217.51 2022-01-12 11:28:36 Public message

Announcements

2022-01-12 11:28 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania - dokumentacja podstawowych czynności postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-01-05 10:34 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-01-05 08:49 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/qVZeZviem7s

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzowanie sieci wod – kan po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.cena za 100mb sieci - 1 pc. - (0)
2 Inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez PWiK Sp. z o.o. cena za 1 szt. inwentaryzacji przyłącza (w 2021r. - 30 szt) 1 pc. - (0)
3 Przygotowywanie aktualnych map do projektowaniacena za 1 ha (w 2021r. - 50 ha) 1 pc. - (0)
4 Tyczenie trasy sieci wod - kan cena za punkt (w 2021r. - 100 szt.) 1 pc. - (0)
5 Wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych X i Y na narady koordynacyjnecena za punkt (w 2021r. - 500 szt.) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6147 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostarczenia mapy, inwentaryzacji - 40 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin obowiązywania umowy - od dnia podpisania do 31.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415