Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/12/2021 Zakup paliw płynnych na potrzeby Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Jarosław Napiórkowski
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 15-12-2021 17:37:00
Placing offers : 23-12-2021 09:00:00
Offers opening : 23-12-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 223.03 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 101.08 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
SWZ paliwa.pdf pdf 379.72 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
ZALACZNIK 2A Projekt wykazu kart paliwowych.doc doc 35.5 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 90.63 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 182.43 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 21.72 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór wykazu dostaw.docx docx 65.2 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 118.5 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 160.06 2021-12-15 17:37:00 Proceeding
Odpowiedzi OPK1.pdf pdf 424.16 2021-12-20 13:36:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.2 2021-12-23 10:37:50 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.PDF PDF 244.2 2022-01-03 08:06:30 Public message

Announcements

2022-01-03 08:06 Jarosław Napiórkowski Unieważnienie postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].PDF

2021-12-23 10:37 Jarosław Napiórkowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-23 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 799 500,00 zł brutto
2021-12-20 13:36 Jarosław Napiórkowski Wyjaśnienie treści SWZ

Odpowiedzi OPK1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345