Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.4.2021 Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Bogdan Majewski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 09-12-2021 13:18:00
Placing offers : 17-12-2021 10:00:00
Offers opening : 17-12-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2021.pdf pdf 121.97 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
SWZ administrowanie_cmentarze.pdf pdf 967.16 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (002).docx docx 34.15 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wykluczenia.docx docx 18.57 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.63 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.docx docx 19.11 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 6 Formularz cenowy.doc doc 35.5 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 7 wzór umowy.pdf pdf 680.63 2021-12-09 13:18:00 Proceeding
zmiana treści SWZ 14.12.2021.pdf pdf 412.06 2021-12-14 15:15:46 Public message
zmiana_SWZ_administrowanie.pdf pdf 420.9 2021-12-14 15:15:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 367.09 2021-12-17 14:31:58 Public message
informacja z otwarcia ofert_17.12.2021.pdf pdf 139.51 2021-12-17 14:31:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 371.96 2021-12-30 14:17:06 Public message
5_Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 20.83 2021-12-30 14:17:06 Public message

Announcements

2021-12-30 14:17 Bogdan Majewski Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania
pn.: „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży”

Informacja o unieważ [...].pdf

5_Informacja o uniew [...].docx

2021-12-17 14:31 Bogdan Majewski Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania
pn.: „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży”

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-17 10:00 Buyer message zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 500 000,00 zł brutto
2021-12-14 15:15 Bogdan Majewski w plikach poniżej Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ z dnia 14.12.2021

zmiana treści SWZ 14 [...].pdf

zmiana_SWZ_administr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428